Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
14.9.
2021

Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on kohdannut haasteita koronan johdosta ja operatiivinen kehitys on ollut heikkoa. Konsernin tehdyt investoinnit koulutusvientiin, koulutuksen verkkoon siirtymiseen ja liiketoimintamallin eteen eivät ole vielä tuottaneet merkittäviä onnistumisia. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Inderes analyysi
30.8.
2021

Sopranon H1-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. Tavoitehintamme nojaa osien summaan, vaikka osien arvon realisoitumiseen liittyykin selkeitä epävarmuuksia.

Inderes analyysi
22.3.
2021

Sopranon H2-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon hehkutetuista koulutusvientihankkeista ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Inderes analyysi
21.1.
2021

Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin yhtiön koulutusliiketoiminnan uusien sopimusten sekä yleisesti helpottavan markkinaympäristön myötä. Odotamme yhtiöltä nyt merkittävää tulosparannusta lähivuosien aikana koulutuksien palautuessa koronakuopastaan ja uusien verkkokoulutuksien kysynnän kasvaessa. Arvostus on osakkeelle kuitenkin mielestämme hyvinkin kipurajoilla ja koronaviruksen, yhtiön kehitysprojektien ja liiketoiminnan palautumisen epävarmuudet jättävät riski/tuotto-suhteen mielestämme heikoksi.

Inderes analyysi
15.10.
2020

Koronaviruksen toisen aallon epävarmuus iskee arviomme mukaan yhtiölle tärkeisiin koulutuspalveluihin. Tilanne ei ole syksyllä kehittynyt täysin odotuksiemme mukaisesti, mikä lisää palautumiseen liittyviä riskitekijöitä. Samalla yhtiölle erittäin tärkeä  koulutusvientihanke näyttäisi kariutuneen ja maksuista tullaan arviomme mukaan vielä kiistelemään eri oikeusasteissa. Osakekurssin laskusta huolimatta arvostus on näihin riskeihin nähden mielestämme liian korkealla ja jättää osakkeen riski/tuottosuhteen vielä heikoksi.

Inderes analyysi
28.8.
2020

Yhtiön H1-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä hyvinkin epävarmojen näkymien kanssa sai meidät laskemaan ennusteitamme lähivuosille. Yhtiölle tärkeä koulutusvientiprojekti on myös kohdannut vastoinkäymisiä, ja sen jatko näyttää nyt hyvin epävarmalta. Arvostus on tulospohjaisesti hyvinkin korkea ja tukea on haettava yhtiön osien summasta. Epävarmuus- ja riskitekijät huomioiden osakkeen tuotto-odotus on kuitenkin selvästi negatiivinen.

Inderes analyysi
3.8.
2020

Soprano antoi perjantaina tulosvaroituksen peruen kesäkuun puolessa välissä antamansa tulosohjeistuksen. Yhtiön merkittävä koulutusvientiprojekti on kohdannut vastatuulta, kun asiakasvaltio haluaa päättää sopimuksen maan pahentuneen koronatilanteen ja sen vuoksi käyttöön otettujen voimakkaiden säästötoimien vuoksi. Soprano kertoi selvittävänsä hankkeen jatkomahdollisuuksia, mutta sen toteutuminen odotetusti vaikuttaa mielestämme nyt hyvin epävarmalta, minkä vuoksi laskimme yhtiön lähiaikojen ennusteitamme selvästi.

Inderes analyysi
12.6.
2020

Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on edennyt haasteellisten vuosien jälkeen parempaan suuntaan ja saanut operatiivisesti liiketoimintansa jo hyvälle tasolle. Konsernin kehitystä on kuitenkin painanut koulutusvientiin, koulutuksen verkkoon siirtymiseen ja liiketoimintamallin eteen tehdyt merkittävät investoinnit. Nyt näiden investointien tulisi siirtyä lunastusvaiheeseen nostaen yhtiön tuloksen myös uudelle tasolle. Täysimääräisesti osakkeen arvostus ei mielestämme tätä potentiaalia hinnoittele.

Inderes analyysi
19.1.
2018

Päätämme Sopranon seurannan yhtiöseurantasopimuksen päättyessä. Yhtiö toteutti viime vuonna onnistuneesti tuloskäänteen ja yhdessä piristyvän markkinakehityksen kanssa odotamme yhtiöltä positiivista operatiivista tulosta myös lähivuosille. Tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden vahvistamiseksi Soprano aikoo investoida lähivuosina voimakkaasti entistä skaalautuvampaan online-koulutusalustaan ja innovatiivisiin oppimisteknologioihin, joiden avulla yhtiö voisi jatkossa laajentaa kustannustehokkaammin markkinapotentiaaliaan koulutusviennin kautta uusille markkinoille.

Inderes analyysi
24.8.
2017

Sopranon H1-raportti vahvisti yhtiön onnistuneen operatiivisen tuloskäänteen saavuttamisessa, kun liiketulos nousi selvästi positiiviseksi liikevaihdon odotetusti jyrkästä laskusta huolimatta. Tulos jäi kuitenkin selvästi ennusteestamme, kun IT-koulutukseen erikoistuneen yksikön tulos jäi vielä H1:lla nollatasolle ja investoinnit pilvipalveluihin rasittivat tulosta. Näkymien osalta raportti oli pääosin positiivinen, sillä yhtiö kertoi tarjouspyyntöjen määrän kasvusta ja useiden pitkien puitesopimusten voitosta.

Soprano

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas