Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
3.6.
2022

Soprano ilmoitti torstaina suunnittelevansa autoalan toimijan Wetterin kanssa osakevaihtosopimusta, jonka myötä Wetteri tulee käytännössä Sopranon kautta pörssiin. Sopranon omistajat omistaisivat järjestelyn jälkeen uudesta yhtiöstä noin 14 %. Osien summa -laskelmamme perusteella eilinen Sopranon osakkeen päätöskurssi (0,75 euroa) on selvästi Sopranon omistajille kuuluvan osuuden (0,36 euroa) yläpuolella ja näemme osakkeessa laskuvaraa.

Analyysi
12.3.
2022

Sopranon H2-tulos oli odotuksiamme heikompi ja tulos ajautui tappiolle. Odotamme koulutuspalveluiden markkinan palautuvan voimakkaasti vuonna 2022, mutta riskejä lisää talouden epävarmuus ja geopoliittinen tilanne etenkin koulutusvientiin liittyen. Odotamme lähivuosilta kuitenkin merkittävästi parempaa tulosta koronasta palautuessa. Korkeammasta tuloksesta huolimatta arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea nykytasoilta.

Analyysi
14.9.
2021

Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on kohdannut haasteita koronan johdosta ja operatiivinen kehitys on ollut heikkoa. Konsernin tehdyt investoinnit koulutusvientiin, koulutuksen verkkoon siirtymiseen ja liiketoimintamallin eteen eivät ole vielä tuottaneet merkittäviä onnistumisia. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Analyysi
30.8.
2021

Sopranon H1-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. Tavoitehintamme nojaa osien summaan, vaikka osien arvon realisoitumiseen liittyykin selkeitä epävarmuuksia.

Analyysi
22.3.
2021

Sopranon H2-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon hehkutetuista koulutusvientihankkeista ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Analyysi
21.1.
2021

Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin yhtiön koulutusliiketoiminnan uusien sopimusten sekä yleisesti helpottavan markkinaympäristön myötä. Odotamme yhtiöltä nyt merkittävää tulosparannusta lähivuosien aikana koulutuksien palautuessa koronakuopastaan ja uusien verkkokoulutuksien kysynnän kasvaessa. Arvostus on osakkeelle kuitenkin mielestämme hyvinkin kipurajoilla ja koronaviruksen, yhtiön kehitysprojektien ja liiketoiminnan palautumisen epävarmuudet jättävät riski/tuotto-suhteen mielestämme heikoksi.

Analyysi
15.10.
2020

Koronaviruksen toisen aallon epävarmuus iskee arviomme mukaan yhtiölle tärkeisiin koulutuspalveluihin. Tilanne ei ole syksyllä kehittynyt täysin odotuksiemme mukaisesti, mikä lisää palautumiseen liittyviä riskitekijöitä. Samalla yhtiölle erittäin tärkeä  koulutusvientihanke näyttäisi kariutuneen ja maksuista tullaan arviomme mukaan vielä kiistelemään eri oikeusasteissa. Osakekurssin laskusta huolimatta arvostus on näihin riskeihin nähden mielestämme liian korkealla ja jättää osakkeen riski/tuottosuhteen vielä heikoksi.

Analyysi
28.8.
2020

Yhtiön H1-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä hyvinkin epävarmojen näkymien kanssa sai meidät laskemaan ennusteitamme lähivuosille. Yhtiölle tärkeä koulutusvientiprojekti on myös kohdannut vastoinkäymisiä, ja sen jatko näyttää nyt hyvin epävarmalta. Arvostus on tulospohjaisesti hyvinkin korkea ja tukea on haettava yhtiön osien summasta. Epävarmuus- ja riskitekijät huomioiden osakkeen tuotto-odotus on kuitenkin selvästi negatiivinen.

Analyysi
3.8.
2020

Soprano antoi perjantaina tulosvaroituksen peruen kesäkuun puolessa välissä antamansa tulosohjeistuksen. Yhtiön merkittävä koulutusvientiprojekti on kohdannut vastatuulta, kun asiakasvaltio haluaa päättää sopimuksen maan pahentuneen koronatilanteen ja sen vuoksi käyttöön otettujen voimakkaiden säästötoimien vuoksi. Soprano kertoi selvittävänsä hankkeen jatkomahdollisuuksia, mutta sen toteutuminen odotetusti vaikuttaa mielestämme nyt hyvin epävarmalta, minkä vuoksi laskimme yhtiön lähiaikojen ennusteitamme selvästi.

Analyysi
12.6.
2020

Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on edennyt haasteellisten vuosien jälkeen parempaan suuntaan ja saanut operatiivisesti liiketoimintansa jo hyvälle tasolle. Konsernin kehitystä on kuitenkin painanut koulutusvientiin, koulutuksen verkkoon siirtymiseen ja liiketoimintamallin eteen tehdyt merkittävät investoinnit. Nyt näiden investointien tulisi siirtyä lunastusvaiheeseen nostaen yhtiön tuloksen myös uudelle tasolle. Täysimääräisesti osakkeen arvostus ei mielestämme tätä potentiaalia hinnoittele.

Soprano

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas