Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
2.6.
2022

Soprano Oyj sisäpiiritieto 2.6.2022 klo 09.15

Soprano Oyj ostaa Wetteri-konsernin osakevaihdolla

Soprano Oyj on 2.6.2022 allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa autokauppatoimialalla toimivan Wetteri-konsernin kokonaan omistavan emoyhtiön Themis Holding Oy:n kaikki osakkeet. Yritysjärjestelyä varten perustetun yhtiön pääomistajia ovat Wetteri-konsernin toimitusjohtaja Aarne Simula ja hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala.

Tiedotteet
23.5.
2022

Soprano Oyj pörssitiedote 23.5.2022 klo 14.30

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2021.

Tiedotteet
19.5.
2022

Soprano Oyj sijoittajauutiset 19.5.2022 klo 15.30

Soprano myy venäläisen tytäryhtiönsä

Soprano on myynyt konsernin koulutusyhtiö MIF Russian sen toimivalle johdolle tänään allekirjoitetulla myyntisopimuksella. Soprano oli aiemmin keskeyttänyt koulutusmyynnin Venäjällä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

MIF Russia on toiminut Venäjällä Pietarissa vuodesta 2005 ja sillä on neljä venäläistä työntekijää. Myynnin lopettamisella ja yhtiön myynnillä ei ole merkittävää tulosvaikusta Soprano Oyj konserniin.

Tiedotteet
2.5.
2022

Soprano Oyj pörssitiedote 2.5.2022 klo 13.00

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.5.2022 klo 14 yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Tiedotteet
14.4.
2022

Soprano Oyj pörssitiedote 14.4.2022 klo 9.00

Sopranon tilinpäätös 2021 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 on julkaistu


Soprano Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen. Lisäksi on julkaistu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021.

Tiedotteet
21.3.
2022

Soprano Oyj sijoittajauutiset 21.3.2022 klo 09.00

Sopranolle ammattitutkintojen vientisopimus

Soprano on allekirjoittanut ensimmäisen ammattitutkintojen vientisopimuksen Myanmariin. Nyt sovitun 12 kuukautta kestävän englanninkielisen koulutuksen on tarkoitus alkaa toukokuussa. Sopimuksen arvo on riippuvainen lopullisesta opiskelijoiden määrästä ja on ensimmäisessä vaiheessa enintään 160.000 euroa.

Tiedotteet
11.3.
2022

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 11.3.2022 klo 09.00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2021

Koulutuskysynnän odotetaan elpyvän kevään 2022 aikana, pandemia painoi vielä vuoden 2021 tuloksen tappiolle

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2021                

Tiedotteet
9.3.
2022

Soprano Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 9.3.2022 klo 17.45

___________________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wiitakorpi, Jorma
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 
___________________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Soprano Oyj 
LEI: 743700TDB62DGAFROB24
___________________________________________________    

Tiedotteet
9.3.
2022

Soprano Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 9.3.2022 klo 17.45

___________________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tenhunen, Arto
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 
___________________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Soprano Oyj 
LEI: 743700TDB62DGAFROB24
___________________________________________________    

Tiedotteet
9.3.
2022

Soprano Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 9.3.2022 klo 17.45

___________________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mehtälä, Satu
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 
___________________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Soprano Oyj 
LEI: 743700TDB62DGAFROB24
___________________________________________________    

Soprano

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas