Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
14.9.
2021

Soprano on kohdannut haasteita koronan johdosta ja operatiivinen kehitys on ollut heikkoa. Konsernin tehdyt investoinnit eivät ole vielä tuottaneet merkittäviä onnistumisia. Analyytikko Olli Koponen kommentoi.

Laaja raportti täällä.

Inderes analyysi
14.9.
2021

Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on kohdannut haasteita koronan johdosta ja operatiivinen kehitys on ollut heikkoa. Konsernin tehdyt investoinnit koulutusvientiin, koulutuksen verkkoon siirtymiseen ja liiketoimintamallin eteen eivät ole vielä tuottaneet merkittäviä onnistumisia. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Analyytikon kommentti
14.9.
2021

Toistamme Sopranon 0,30 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme laajan raportin päivityksen yhteydessä. Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on kohdannut haasteita koronan johdosta ja operatiivinen kehitys on ollut heikkoa.

Inderes analyysi
30.8.
2021

Sopranon H1-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. Tavoitehintamme nojaa osien summaan, vaikka osien arvon realisoitumiseen liittyykin selkeitä epävarmuuksia.

Analyytikon kommentti
30.8.
2021

Analyytikon kommentti
27.8.
2021

Sopranon liikevaihto laski vertailukaudesta vastoin kasvua ennakoivia odotuksiamme ja myös tulos laski odotuksiemme vastaisesti tappiolle. Koronapandemia on iskenyt pahasti yhtiön koulutuspalveluiden kysyntään.

Tiedotteet
27.8.
2021

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 27.8.2021 klo 09.00

Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Koronapandemian uudet aallot heikensivät myyntiä, koulutuskysynnän nopea piristyminen on mahdollista

Analyytikon kommentti
24.8.
2021

Soprano ilmoitti maanantaina muuttavansa tulosohjeistustaan vuodelle 2021. Alkuun tiedotteesta ei tohtinut saada selvää oliko kyseessä positiivinen vai negatiivinen muutos, mutta lopulta tulkitsemme muutoksen selvästi negatiiviseksi.

Tiedotteet
23.8.
2021

Soprano Oyj sisäpiiritieto 23.8.2021 klo 9.00

Analyytikon kommentti
23.8.
2021

Odotamme yhtiön liikevaihdon nousevan ja tuloksen parantuvan heikosta vertailukaudesta. Koronapandemian kurittama viime vuosi on takanapäin ja odotamme yhtiöltä näyttöjä paremmasta suorituksesta. Koulutustarjoamaa on siirretty verkkoon, jonka pitäisi tukea yhtiön kehitystä.

Soprano

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas