Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
27.5.
2021

Soprano Oyj pörssitiedote 27.5.2021 klo 14.50

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2020. Yhtiökokous kannatti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Tiedotteet
3.5.
2021

Soprano Oyj pörssitiedote 3.5.2021 klo 15.15

Tiedotteet
16.4.
2021

Soprano Oyj pörssitiedote 16.4.2021 klo 9.00

Sopranon tilinpäätös 2020 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 on julkaistu


Soprano Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen.

Tiedotteet
16.4.
2021

Soprano Oyj sisäpiiritieto 16.4.2021 klo 08.30

Osakkuusyhtiöjärjestelyitä koskeva kanneasia osin sovittu

Inderes analyysi
22.3.
2021

Sopranon H2-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon hehkutetuista koulutusvientihankkeista ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Analyytikon kommentti
22.3.
2021

Tiedotteet
19.3.
2021

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.3.2021 klo 14.20

Korjaus Soprano Oyj konsernin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteeseen

Analyytikon kommentti
19.3.
2021

Sopranon liikevaihto laski odotuksiamme enemmän ja tulos jäi tämän vuoksi selkeästi alle odotustemme.

Tiedotteet
19.3.
2021

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.3.2021 klo 09.00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2020

Koronapandemia painoi tilikauden liikevaihtoa ja tulosta, rahoituspaketti vahvisti kassaa

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2020                                        

Analyytikon kommentti
12.3.
2021

Odotamme yhtiön liikevaihdon laskevan vertailukaudesta koronapandemian vaikutuksien myötä. Koronapandemia on jatkunut odotuksiamme vahvemmalla läsnäololla myös alkuvuoden aikana, mikä ei tiedä hyvää yhtiön koulutustarjoamalle.

Soprano

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas