Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sotkamo Silver

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
16.4.
2020

Teimme Sotkamo Silverin osien summa -malliimme päivityksiä yhtiön viime aikojen uutisvirtaa heijastellen. Mielestämme Sotkamo Silverin osake on jokseenkin järkevästi hinnoiteltu 12 kk:n tähtäimellä ja jäämme toistaiseksi kyttäämään joko leveämpiä turvamarginaaleja ja/tai riskitason laskua yhtiössä.

Inderes analyysi
16.3.
2020

Sotkamo Silverin tuotanto vaikuttaa toimivan melko hyvin, mutta finanssi- ja metallimarkkinoiden sakkaus ja edessä olevan osakeannin auki olevat ehdot ovat kohottaneet osakkeen riskiprofiilia rajusti viime aikoina. Nykymarkkinassa pelko voittaa korkeariskisten yhtiöiden kohdalla nyt ahneuden ja vetäydymme seuraamaan osakeannin etenemistä ja markkinatilanteen kehitystä viime aikojen tuntuvista tappioista huolimatta sivuun.

Inderes analyysi
17.2.
2020

Sotkamo Silverin Q4-numerot olivat tuloslaskeman kaikilla riveillä odotuksiamme heikompia. Kassa sen sijaan vahvistui. Osake on hinnoiteltu Sotkamo Silverin kroonisesti korkeista riskeistä huolimatta houkuttelevasti suhteessa osien summaan. Nousuvaran realisoituminen vaatii kuitenkin yhtiön suoritusten perustason parantumista.

Inderes analyysi
28.1.
2020

Osake on hinnoiteltu osien summansa alapuolelle ja odotamme arvostuseron kuroutuvan umpeen 12 kk:n tähtäimellä, kun yhtiö saa käännettyä kassavirtansa positiiviseksi. Yhtiön pitkän ajan potentiaalin kannalta pääroolissa ovat malminetsintäinvestoinnit ja Hopeakaivoksen elinkaaren jatkuminen yli nykyisten mineraalivarantojen, mihin liittyvää kohtalaista odotusarvoa ei ole juuri hinnoiteltu osakkeeseen.

Inderes analyysi
18.11.
2019

Sotkamo Silverin Q3-numerot olivat tuloslaskeman kaikilla riveillä odotuksiamme parempia, mutta raportti sisälsi heikkouksia kassavirrassa ja lisäksi tämän vuoden tuotanto-ohjeistus laski odotustemme mukaisesti lievästi. Mielestämme Sotkamo Silverin tuotto/riski-profiili on jo varovaisen houkutteleva, kun huomioidaan suotuisa jalometallien markkinatilanne ja Hopeakaivoksen hyvän tuotantovolyymin saavuttaminen.

Inderes analyysi
27.8.
2019

Sotkamo Silverin Q2-raportti oli tuloksellisesti odotuksiamme selvästi heikompi, mutta ylösajokvartaalin numeroista ei kannata mielestämme vetää suurempia johtopäätöksiä. Päivitimme Sotkamo Silverin tavoitehintamme taustalla olevan osien summa -mallimme, mutta mallin osakkeelle indikoima arvo laski lievästi, sillä Q2-numeroiden heijasteet ja sinkin hinnan lasku ovat kompensoineet jalometallien hintaennusteiden lievän nousun ja pitkien korkojen laskun mallille luomaa nostetta. Mielestämme Sotkamo Silverin tuotto/riski-kuva näyttää yhä varsin neutraalilta.

Inderes analyysi
15.5.
2019

Sotkamo Silverin Q1-raportti oli yllätyksetön. Päivitimme Sotkamo Silverin tavoitehintamme taustalla olevan osien summa -mallimme yhtiön yllätyksettömän Q1-raportin jälkeen. Markkinaparametreissa ei ole tapahtunut viime aikoina suurempia muutoksia, mutta yhtiön osakemäärä nousi lievästi suunnitteilla olevan pienen suunnatun osakeannin takia. Mielestämme Sotkamo Silverin tuotto/riski-kuva näyttää mielestämme yhä neutraalilta.

Inderes analyysi
9.4.
2019

Päivitimme Sotkamo Silverin tavoitehintamme taustalla olevan osien summa -mallimme yhtiön annettua hopean tuotanto-ohjeistuksen kuluvalle vuodelle. Odotuksiamme korkeamman tuotantoennusteen ja tiettyjen markkinaparametrien suotuisan kehityksen myötä mallin osakkeelle indikoima arvo nousi karkeasti 15 %. Nousseiden ennusteiden myötä osakkeen tuotto/riski-profiili näyttää mielestämme jo neutraalilta.

Inderes analyysi
25.2.
2019

Päivitimme Sotkamo Silverin tavoitehintamme taustalla olevan osien summa -mallimme yhtiön yllätyksettömän Q4-raportin jälkeen. Markkinaparametrien suotuisan kehityksen myötä mallin osakkeelle indikoima arvo nousi noin 15 %. Alkuvuodesta osakkeen kurssi on kuitenkin jatkanut nousussa, mikä on pitänyt mielestämme osakkeen arvostuskuvan haastavana suhteessa Hopeakaivoksen arvioimaamme potentiaaliin ja verrokkeihin nähden.

Inderes analyysi
16.11.
2018

Yhtiön tavoitehintamme runkona oleva kassavirtamallimme on vaisujen jalometallien lyhyen ajan hintanäkymien takia yhä selvästi yhtiön osakekurssin alapuolella. Näin ollen Sotkamo Silverin osakekurssin perusteleminen vaatii mielestämme yhä odotuksiamme selvästi voimakkaampaa jalometallien hintojen nousua, mikä ei ole itsestään selvä skenaario. Näin ollen osakkeen tuotto/riski-profiili jää mielestämme vuoden tähtäimellä epätyydyttäväksi.

Sotkamo Silver

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas