Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sotkamo Silver

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
24.8.
2018

Laskemme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 3,30 Ruotsin kruunuun (aik. 4,00 SEK) yhtiön tavoitehintamme runkona toimivaan kassavirtamalliin tekemiemme metallien hintaennustemuutosten takia. Suosituksemme laskemme myy-tasolle (aik. vähennä), sillä yhtiön osakekurssi ei ole juuri metallien hintojen laskuun reagoinut ja siten osakkeen tuotto/riski-kuva on mielestämme heikentynyt viime aikoina.

Inderes analyysi
17.5.
2018

Tarkistamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 4,00 Ruotsin kruunuun (aik. 3,80 SEK) ja toistamme yhtiön vähennä-suosituksemme. Mielestämme osake on oikein hinnoiteltu suhteessa yhtiön projektien osien summaan eikä myöskään suhteellinen arvostus indikoi osakkeelle selkeää liikkumavaraa kumpaankaan suuntaan.

Inderes analyysi
11.5.
2018

Muutokset Sotkamo Silverin arvonmäärityksen pohjalla olevaan kassavirtamalliimme jäivät pieniksi yhtiön Q1-raportin jälkeen. Mielestämme osakkeen arvostus on melko neutraali Hopeakaivoksen tämänhetkiseen tuotto/riski-kuvaan nähden.

Inderes analyysi
7.3.
2018

Myimme kaikki Sotkamo Silverin osakkeet (24 000 kpl) tänään mallisalkusta hintaan 0,37 euroa per osake. Yhtiössä alkuperäinen sijoitusideamme toteutui selvästi odotuksiamme myöhemmin, ja markkinaparametrien viime aikojen muutokset ja rahoitusjärjestelyiden myötä kasvanut osakemäärä ovat rokottaneet arviomme mukaan osakkeen tuottopotentiaalia. Sotkamo Silverin tuotto/riski-suhde ei mielestämme ole enää tarpeeksi houkutteleva suhteessa osakkeen korkeana pysyvään riskitasoon, minkä takia haluamme kotiuttaa voitot yhtiöstä tässä vaiheessa.

Inderes analyysi
5.3.
2018

Yhtiön julkaisema alustava rahoituspaketti oli hieman odotuksiamme kalliimpi omistajille osakesarjan maltillisen laimentumisen takia, mutta kokonaisuutena suhtaudumme rahoitusratkaisuun melko neutraalisti. Mielestämme Sotkamo Silverin osakekurssi hinnoittelee kuitenkin mielestämme oikein Hopeakaivoksen potentiaalin tällä hetkellä.

Inderes analyysi
22.2.
2018

Teimme Sotkamo Silverin arvonmäärityksen pohjalla olevaan kassavirtamalliimme lieviä muutoksia, mitkä heijastuivat mallin osakkeelle indikoimaan arvoon lievästi positiivisesti. Mielestämme osakkeen arvostus on kuitenkin melko neutraali Hopeakaivoksen tämänhetkiseen tuotto/riski-kuvaan nähden.

Inderes analyysi
16.11.
2017

Sotkamo Silverin Q3-raportti ei tarjonnut yllätyksiä. Kassavirtamalliimme tekemiemme muutoksien jälkeen osakkeen tuotto/riski-kuva on mielestämme melko neutraali ja jatkamme siten tarkkailuasemissa Sotkamo Silverin suhteen.

Inderes analyysi
24.8.
2017

Mielestämme Sotkamo Silverin tuottopotentiaali ei ole lyhyellä tähtäimellä riittävän hyvä rahoitus- ja markkinariskien vastineeksi. Siten jatkamme osakkeen suhteen tarkkailuasemissa toistaiseksi.

Inderes analyysi
11.5.
2017

Sotkamo Silver julkaisi Q1-raporttinsa eilen. Yhtiön tappio oli hieman odotuksiamme pienempi, mutta kvartaalituloksella ei ole Sotkamo Silverille kuitenkaan käytännön merkitystä yhtiön kehitysvaihe huomioiden. Rahoituspaketin suhteen merkittävää uutta tietoa ei odotustemme mukaisesti saatu. Mielestämme Sotkamo Silverin tuottopotentiaali ei ole vuoden tähtäimellä riittävän hyvä rahoitus- ja markkinariskien vastineeksi.

Inderes analyysi
3.4.
2017

Tarkastamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 5,00 Ruotsin kruunuun (aik. 5,20 kruunua) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää), sillä yhtiön ja Traxysin rahoitusneuvotteluiden mahdollinen viivästyminen nostaa osakkeen riskiprofiilia jossain määrin. Tämä ja osakkeen kurssinousu (lähes 50 % 6 kuukaudessa) puoltavat mielestämme varovaisempaa lyhyen tähtäimen näkemystä, vaikka pitkällä tähtäimellä osake ei mielestämme ole kallis Hopeakaivoksen potentiaaliin nähden.

Sotkamo Silver

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas