Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Stora Enso

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.4.
2020

Stora Enson Q1-raportin kokonaiskuva jäi melko neutraaliksi, kun erittäin sumeat näkymät kumosivat Q1:n positiivisen tulosyllätyksen. Teimme raportin jälkeen vain hienosäätöä yhtiön lähivuosien ennusteisiimme. Lyhyellä ajan korkeahko tulosarvostus, sumea näkymä sekä epävarma osinko eivät mielestämme muodosta riittävää 12 kuukauden tuotto-odotusta. Pitkällä tähtäimellä Stora Enson arvostus on kohtuullinen ja markkinoiden elpyessä osakkeessa voisi olla hyvää vipua, mutta turvamarginaali ei ole mielestämme enää riittävä pelkästään parempien aikojen odotteluun.

Inderes analyysi
16.4.
2020

Laskemme Stora Enson suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää), sillä viime viikkoina rajusti kohonnut osakekurssi on nostanut osakkeen arvostusta ja heikentänyt lyhyen ajan tuotto-odotusta. Pitkällä tähtäimellä osake ei ole huomattavan kallis, mutta korkea lyhyen ajan arvostus ja heikkona pysyvä talousnäkymä puoltavat voitonmaksun painamista tässä vaiheessa. Yhtiön tavoitehintamme tarkastamme 9,50 euroon (aik. 8,50 euroa) maltillista riskitason laskua ja yhä kohtuullista pitkän ajan arvostuskuvaa heijastellen.

Inderes analyysi
24.3.
2020

Koronaviruksen leviäminen ja globaalin talouden jarrutus iskee myös Stora Ensoon ja olemme leikanneet yhtiön ennusteitamme selvästi toimintaympäristön heikennyttyä. Kurssi on kuitenkin ollut myös rajussa paineessa ja varsinkin pidemmällä perspektiivillä hintalappu Stora Enson muutosmatkan kyytiin alkaa olla edullinen.

Inderes analyysi
31.1.
2020

Stora Enson Q4-raportin kokonaiskuva jäi vahvasta kassavirrasta huolimatta negatiiviseksi, sillä Q4 oli tuloksellisesti yhtiölle heikoin kvartaali vuosikausiin ja myös Q1’20:n tulosnäkymät ovat odotuksia vaisummat. Leikkasimme raportin jälkeen yhtiön lyhyen aikavälin ennusteitamme selvästi vaikeana pysyvää toimintaympäristöä heijastellen, mutta näkemystämme Stora Enson pitkän aikavälin tulospotentiaalista raportti ei oleellisesti muuttanut.

Inderes analyysi
30.10.
2019

Stora Enson Q3-raportin kokonaiskuva jäi pehmeän Q4-ohjeistuksen takia negatiiviselle puolelle, vaikka säästöohjelman laajennus pitikin negatiiviset ennustemuutokset melko pieninä. Ennusteiden lasku ja arvostuskertoimien nousu ovat mielestämme kohottaneet Stora Enson arvostuksen absoluuttisesti ja suhteellisesti neutraaliksi. 

Inderes analyysi
22.7.
2019

Stora Enson tulospudotus oli hieman odotuksia suurempi Q2:lla ja myös Q3:n ohjeistus jäi pettymykseksi etenkin suhteessa konsensusodotuksiin. Laskimme Stora Enson loppuvuoden ja lähivuosien tulosennusteitamme raportin jälkeen maltillisesti. Yhtiön arvostus on alhainen ja siten osakkeen lyhyen ajan tuotto-odotus on yhä riittävä.

Inderes analyysi
12.6.
2019

Metsäsektorin markkinatilanne vaikuttaa nytkähtäneen uutisvirran perusteella heikompaan suuntaan ja olemme sitä heijastellen leikanneet yhtiön lähivuosien tulosennusteitamme selvästi. Osakkeen arvostuskertoimet ovat painuneet kuitenkin jo selvästi alle hyväksyttävien tasojen. Tasepohjaisesti osake on myös edullinen, joten kärsivälliset sijoittajat pääsevät kiinni Stora Enson omaisuuteen kohtuullisella hinnalla ja siten hyvällä pitkän ajan tuotto-odotuksella.

Inderes analyysi
26.4.
2019

Stora Enson tulospudotus jäi odotuksia maltillisemmaksi Q1:llä eikä myöskään laveissa ja vakaata kehitystä indikoivissa näkymissä ollut suurempia yllätyksiä. Emme tehneet raportin jälkeen oleellisia muutoksia Stora Enson kuluvan vuoden tai lähivuosien tulosennusteisiin. Yhtiön arvostus on yhä alhainen ja siten osakkeen tuotto-odotus nousee mielestämme yhä positiiviselle puolelle.

Inderes analyysi
4.4.
2019

Metsäsektorilla arvostukset ovat viime aikoina nousseet lievästi ja Stora Enson maaliskuussa julkaisemaa Oulun tehtaan konversiosuunnitelma tukee mielestämme osakkeen arvon muodostusta pitkällä aikavälillä. Mielestämme Stora Enson osakkeen lyhyen ajan tuotto-odotus on maltillisen arvostustason ja hyvän osinkotuoton valossa yhä riittävä ostojen perustelemiseen.

Inderes analyysi
4.2.
2019

Stora Enson Q4-tulos oli pettymys tilapäisten operatiivisten ongelmien takia, mutta laveissa näkymissä ja mielestämme vakaata kehitystä indikoivissa näkymissä ei massiivisia yllätyksiä ollut. Osinko nousi odotustemme mukaisesti 0,50 euroon osakkeelta. Ennustemuutokset jäivät vähiin, mutta markkinakommentit ja aloitetut säästöt lisäsivät jossain määrin luottamustamme yhtiön tuloskunnon kestävyyteen talouskasvun heikentyessä. Yhtiön arvostus on yhä alhainen ja tuotto-odotus nousee maltillisesti positiiviselle puolelle. 

Stora Enso