Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suominen

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
13.8.
2021

Yhtiö odottaa nyt, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta H2’21:lla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla.

Analyytikon kommentti
10.8.
2021

Suominen julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina noin kello 9:30. Koronapandemiasta selvästi hyötyneellä Suomisella on vastassa erittäin kova vertailuluku ja konsensus odottaa tuloksen jääneen viime vuodesta selvästi etenkin kustannustason nousun takia.

Analyytikon kommentti
23.7.
2021

Yhdysvaltalainen Glatfelter tiedotti eilen, että yhtiö ostaa Suomisen tärkeimpiin kilpailijoihin kuuluvan Jacob Holmin 308 miljoonan dollarin velattomalla hinnalla (EV).

Analyytikon kommentti
24.6.
2021

Toistamme Suomisen lisää-suosituksemme ja 6,25 euron tavoitehintamme. Suominen on päässyt vaikeiden vuosien 2017-2019 jälkeen korkealentoon, minkä taustalla on koronapandemian kuitukankaiden kysynnälle antama merkittävä vetoapu ja yhtiön omat tehostus- ja kehitystoimet.

Analyytikon kommentti
7.6.
2021

Suominen tiedotti perjantaina, että yhtiö laskee liikkeeseen 50 MEUR:n vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 6 vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,5 %:n korkoa.

Analyytikon kommentti
26.4.
2021

Odotamme pandemiasta merkittävästi hyötyneeltä Suomiselta jälleen vahvaa ja selvästi kohtuullista vertailukautta parempaa tulosta.

Analyytikon kommentti
22.3.
2021

Suominen tiedotti perjantaina, että yhtiö on myynyt vähemmistöosuutensa Hanmere Polythenelle, joka on isobritannialaisen pääomasijoituskonserni Chiltern Capitalin portfolioyhtiö.

Suominen

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas