Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tikkurila

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Inderes Webcast Tikkurila

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Yhtiöraportti
30.10.
2020

Tikkurilan Q3-luvut ylittivät sekä vertailukauden että meidän ennusteemme ja tuloskasvua indikoiva ohjeistus toistettiin. Viime viikkojen kurssilasku teki arvostuksesta selvästi houkuttelevamman.

Yhtiöraportti
11.9.
2020

Toistamme Tikkurilan tavoitehinnan, mutta laskemme suositustamme viimeaikaisen kurssinousun takia. Emme ole tehneet päivityksen yhteydessä merkittäviä muutoksia ennusteisimme, joten suositusmuutos perustuu täysin siihen, ettei osake tarjoa enää viimeaikaisen kurssinousun jälkeen mielestämme riittävää tuotto-odotusta suhteessa riskeihin.

Yhtiöraportti
27.7.
2020

Tikkurilan alkuvuosi sujui olosuhteisiin nähden erittäin hyvin. Q2-tulos oli annettujen ennakkotietojen mukaisesti odotetun vahva ja teimme lähivuosien tulosennusteisiimme pieniä positiivisia muutoksia sen jälkeen. Nostamme hyvän Q2-raportin johdosta tavoitehintaamme ja toistamme positiivisen suosituksemme.

Yhtiöraportti
10.7.
2020

Tikkurila antoi torstaina ennakkotietoja Q2-luvuistaan, jotka ylittivät selvästi odotuksemme. Yhtiön mukaan maalin kuluttajamyynnin kehitys oli keväällä poikkeuksellisen vahvaa kaikilla päämarkkina-alueilla ja toiminnan tehostaminen sekä säästötoimenpiteet siivittivät tuloksen selvästi vertailukauden yläpuolelle. Nostimme tiedotteen jälkeen kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi. Positiiviset merkit kannattavuuskäänteen jatkumisesta ja osakkeen matala arvostus saavat meidät pysymään näkemyksessämme positiivisella puolella.

Yhtiöraportti
30.4.
2020

Tikkurilan Q1 osui lähelle odotuksia ja sekä liikevaihto että liikevoitto paranivat. Yhtiön mukaan alkuvuosi on sujunut Covid-19 –pandemiasta huolimatta melko normaalisti. Vaikka yhtiö odottaa sekä kauppa- ja rakennusmaalien että teollisuusmaalien kysynnässä näkyvän negatiivista kehitystä lähikuukausina, olivat kommentit markkinatilanteesta hieman odotuksiamme positiivisempia, minkä takia teimme maaliskuussa rajusti laskeneisiin ennusteisiimme pieniä korjauksia ylöspäin.

Yhtiöraportti
29.3.
2020

Tikkurila perui vuoden 2020 ohjeistuksensa vedoten heikkoon näkyvyyteen Covid-19 -pandemian vaikutuksista. Laskimme liikevaihto- ja tulosennusteitamme selvästi, minkä takia laskemme tavoitehintaamme. Osakkeen arvostus on kurssilaskun jäljiltä houkutteleva, joten nostamme suosituksemme positiiviselle puolelle.

Yhtiöraportti
13.2.
2020

Tikkurilan Q4 oli liikevaihdon osalta odotusten mukainen, mutta tulos ja osinko jäivät odotusten alle. Yhtiöllä on jo pitkään ollut isoja haasteita saada liikevaihtoa kasvamaan. Viime vuosien tehostusohjelmien ja uudelleenjärjestelyjen jälkeen matalat kannattavuusparannuksen hedelmät on poimittu ja tuloskasvunäkymät ovat mielestämme vaisut ilman liikevaihdon kasvua. Osakkeen arvostus ei ole vallitseviin kasvunäkymiin peilattuna erityisen houkutteleva.

Yhtiöraportti
17.12.
2019

Tikkurila on parin vaikean vuoden jälkeen saanut tehostettua toimintaansa ja tehtyä vakuuttavan paluun tuloskasvu-uralle. Viime vuosina merkittävästi toimintaa haitanneet korkeat raaka-ainehinnat ja saatavuusongelmat ovat alkaneet myös vihdoin hellittää. Markkinajohtajan asema Pohjois- ja Itä-Euroopassa sekä tunnetuimmat brändit tarjoavat hyvät lähtökohdat kannattavalle liiketoiminnalle ja näemme nykyisessä tuloskunnossa vielä paljon parantamispotentiaalia.

Yhtiöraportti
30.10.
2019

Tikkurilan Q3 sujui hieman odotuksiamme paremmin sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Yhtiön luvuissa alkaa näkyä pitkän heikon jakson jälkeen nyt positiivisen käänteen merkkejä, mikä tukee osakkeen arvostusta.

Yhtiöraportti
8.8.
2019

Tikkurilan Q2 oli odotuksiamme heikompi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Kannattavuus liikkuu parempaan suuntaan hinnankorotusten, kustannussäästöjen ja paremman myyntimixin avulla, mutta laskevat myyntivolyymit, haastavammaksi muuttuva kilpailuympäristö ja korkeat raaka-ainekustannukset pistävät kapuloita rattaisiin.

Tikkurila

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Tikkurila lyhyesti

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.