Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
16.4.
2021

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 14,0 euroon (aik. 13,0e) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Olemme päivittäneet ennusteemme viime viikon uutisten pohjalta ja odotamme yhtiöltä edelleen kohtuullista tuloskasvua lähivuosilta.

Inderes analyysi
15.4.
2021

Olemme päivittäneet ennusteemme viime viikon uutisten pohjalta ja odotamme yhtiöltä edelleen kohtuullista tuloskasvua lähivuosilta. Osakkeen arvostus on edelleen etukenossa ja mielestämme nykykurssi hinnoittelee jo uuden Baltian Kiinteistö -rahaston onnistumista. Vaikka rahasto tarjoaakin onnistuessaan merkittävää kurssinousupotentiaalia, liittyy ylösajoon ja sen onnistumiseen tässä vaiheessa vielä merkittävää epävarmuutta, mitä nykyinen arvostustaso ei mielestämme huomioi riittävissä määrin.

Analyytikon kommentti
15.4.
2021

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) uusmyynti oli maaliskuussa vaisulla tasolla ja nettomerkinnät olivat katsauskaudella laskelmiemme mukaan rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 2 MEUR.

Analyytikon kommentti
7.4.
2021

Titanium kertoi aamulla perustavansa uuden Baltiaan sijoittavan kiinteistörahaston sekä keskeyttävänsä väliaikaisesti Hoivarahaston merkinnät. Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistön markkinointi käynnistyy tänään ja rahasto aloittaa toimintansa 30.6.2021.

Tiedotteet
7.4.
2021

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
7.4.2021 klo 8:01

 

Titanium lanseeraa Baltian maiden kiinteistömarkkinoille sijoittavan erikoissijoitusrahaston

Titanium Oyj:n tytäryhtiö Titanium Rahastoyhtiö Oy lanseeraa Baltian maiden kasvaville kiinteistömarkkinoille sijoittavan Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistön. Rahaston myynti ja markkinointi käynnistyvät tänään 7.4.2021. Rahasto aloittaa toimintansa 30.6.2021.

Tiedotteet
7.4.
2021

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
7.4.2021 klo 8:00

 

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö keskeyttää uusien merkintöjen vastaanottamisen väliaikaisesti

inderesTV
1.4.
2021

Aktia toi kotimaisen varainhoitokentän konsolidaatioon uutta eloa ostamalla Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Analyytikko Sauli Vilén käy läpi, millaisia järjestelyitä alalla voidaan vielä nähdä.

Kommentti "Sijoituspalvelukentän konsolidaatio tulee jatkumaan" luettavissa osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/uutiset/sijoituspalvelukentan-konsolidaatio-tu...

-Videon aiheet-
00:00 Esittely
00:16 Aktia
00:52 Taaleri
03:35 CapMan
05:40 eQ

Analyytikon kommentti
1.4.
2021

Sijoituspalvelukentässä on nähty viime vuosina paljon yritysjärjestelyjä ja odotamme järjestelyaktiviteetin jatkuvan vilkkaana myös tulevina vuosina.

Tiedotteet
31.3.
2021

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
31.3.2021 klo 11:00

 

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 31.3.2021 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

 

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksu ja lisäosingon maksu

Inderes Q&A
25.3.
2021

Näettekö, että korkotasojen nousulla olisi merkittäviä vaikutteita erilaisten kiinteistörahastojen toimintaan ja tuottavuuteen? Esimerkkeinä voisi käyttää eQ:n ja Titaniumin kiinteistörahastoja, jotka hyödyntävät sijoituksissaan velkarahaa.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.