Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
24.11.
2020

Toistamme Titaniumin 12,0 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Osakekurssi on kohonnut noin 20 % edellisen päivityksemme jälkeen ja ennusteiden pysyessä muuttumattomina on tämä valunut täysimääräisesti arvostuskertoimiin.

Analyytikon kommentti
12.11.
2020

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) lokakuu sujui hyvin ja odotustemme mukaisesti. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan lokauussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 7 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 387 MEUR:oon (9/2020: 378 MEUR).

Analyytikon kommentti
19.10.
2020

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 11,0e) ja laskemme suosituksemme lisää- tasolle (aik. osta). Odotamme yhtiöltä lähivuosilta tervettä yli 10 %:n tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä.

Analyytikon kommentti
14.10.
2020

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 70 %) syyskuu sujui pirteästi ja hieman ennakko-odotuksiamme paremmin.

Analyytikon kommentti
11.9.
2020

Finanssisektorin Q2-tuloskausi sujui odotuksia paremmin käytännössä kaikilta seuraamiltamme yhtiöiltä. Taustalla oli etenkin markkinan vahva elpyminen sekä koronasta johtuneet kulusäästöt.

Analyytikon kommentti
10.9.
2020

Analyytikon kommentti
3.9.
2020

Vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin on virrannut viimeisten vuosien aikana globaalisti mittavat määrät uutta pääomaa. Kasvua on ruokkinut erityisesti keskuspankkien harjoittama voimakkaan elvyttävä rahapolitiikka, joka on vienyt perinteisiltä korkosijoittajilta tuottomahdollisuudet käytännössä pois.

Analyytikon kommentti
28.8.
2020

Tarkistamme Titaniumin tavoitehinnan 11,0 euroon (aik. 8,5 euroa) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Tavoitehinnan merkittävän nousun taustalla ovat selvästi kohonneet ennusteet ja laskenut riskitaso.

Analyytikon kommentti
27.8.
2020

Titanium julkisti aamulla todella vahvan H1-raportin ja tulos ylitti odotukset reippaasti. Vaikka liikevaihtoylitys vaikuttaakin olevan varsin pehmeä, oli kulurakenteen kehitys jälleen positiivinen yllätys ja kokonaisuutena raportti vaikuttaa erittäin hyvältä.

Analyytikon kommentti
25.8.
2020

Titaniumin alkuvuosi on sujunut koronakriisistä huolimatta hyvin ja odotamme vahvaa tulosta. Hoivarahaston väliaikainen uusmyynnin hyytyminen ei ole mielestämme erityisen huolestuttavaa ja odotamme rahaston palaavan takaisin selvään kasvuun H2:lla.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.