Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
29.4.
2020

Toistamme Titaniumin 8,5 euron tavoitehintamme ja nostamme suosituksemme tasolle lisää (aik. vähennä) laskeneen osakekurssin sekä parantuneen markkinatilanteen johdosta.

Analyytikon kommentti
16.4.
2020

Laskemme Titaniumin tavoitehinnan 8,5 euroon (aik. 10,0 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme.

Analyytikon kommentti
6.3.
2020

Toistamme Titaniumin vähennä-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 9,7 euroa). Yhtiön H2-raportti oli hieman odotuksia parempi, mutta tulosennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Odotamme yhtiöltä edelleen paluuta tuloskasvuun ns.

Analyytikon kommentti
5.3.
2020

Analyytikon kommentti
13.2.
2020

Analyytikon kommentti
15.1.
2020

Tarkistamme tavoitehintamme 9,7 euroon (aik. 9,2 euroa) lievästi kohonneiden ennusteiden myötä ja toistamme vähennä-suosituksemme.

Analyytikon kommentti
14.1.
2020

Analyytikon kommentti
3.1.
2020

Monen suomalaissijoittajan katse kiinnittyy vuodenvaihteen jälkeen kevään osinkoehdotuksiin. Finanssiyhtiöt ovat tyypillisesti hyviä osingonmaksajia, sillä liiketoiminnan pääomatarpeet ovat toimialalla suhteellisen pienet ja investointitarpeet vähäisiä.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.