Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Viafin Service

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
9.11.
2021

Viafin Servicen Q3-katsaus kertoi liiketoiminnan edenneen odotetusti jättäen kuitenkin tekemistä vielä vuoden viimeiselle neljännekselle. Odotuksiimme nähden hieman verkkainen tahti laski ennusteitamme. Yhtiön vahvojen näkymien ja muuttumattoman ohjeistuksen myötä tarinassa ei kovinkaan paljoa kuitenkaan muuttunut. Odotamme yhtiöltä vahvan kasvun jatkoa lähivuosina, mutta tuloksen hieman tasaantuvan vuodesta 2020 kohti yhtiön omia tavoitetasoja. Vahva kassa, yritysostojen luoma kasvuoptio ja kohtuullinen arvostus pitävät mielestämme tuotto/riski-suhteen yhtiössä houkuttelevana.

Inderes analyysi
31.8.
2021

Odotamme Viafin Servicen orgaanisen kasvun jatkuvan lähivuosien aikana vahvana, kun samalla merkittävän kokoinen kassa tarjoaa pääomia yritysostoihin. Näillä eväin kasvu kohti vuoden 2022 strategista 100 MEUR:n liikevaihdon tavoitetta on myös mahdollista, vaikka vaatii vielä töitä. Sijoituskohteena vakaa, vastasyklinen ja vahvaa kassavirtaa tuottava sekä vähän investointeja vaativa liiketoimintaprofiili omaa merkittävää arvonluontipotentiaalia tulevaisuudessa.

Inderes analyysi
10.8.
2021

Viafin Servicen alkuvuosi oli odotuksiamme heikompi niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Näkymät ja ohjeistus kuitenkin heijastelivat kysynnän olevan vahvempaa H2:lla. Odotamme yhtiöltä vahvan kasvun jatkoa lähivuosina, mutta tuloksen hieman tasaantuvan vuodesta 2020 kohti yhtiön omia tavoitetasoja. Vahva kassa, yritysostojen luoma kasvuoptio ja kohtuulliseksi laskenut arvostus nostavat mielestämme tuotto/riski-suhteen yhtiössä jo houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
9.2.
2021

Viafin Servicen vuosi oli vahva ja kasvua tuli niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Odotamme vahvan kasvun jatkuvan myös vuonna 2021, mutta tuloksen hieman tasaantuvan lähes ennätystasoiltaan kohti yhtiön omia tavoitetasoja. Hyvä suoritus on näkynyt myös yhtiön osakekurssissa ja arvostus alkaa olla hieman koholla. Yhtiön vuoden 2022 tavoitteisiin (100 MEUR liikevaihto, 5-7 EBITA-%) perustuva skenaariomme alkaa myös olla jo täyteen hinnoiteltu jättäen tavoitteiden saavuttamisen riskit ja epävarmuustekijät hyvin vähälle arvolle. 

Inderes analyysi
8.12.
2020

Viafin Service ilmoitti eilen pienestä yrityskaupasta, joka nosti hieman ennusteitamme sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun kautta. Näemme, että yhtiöllä on hyvät saumat vahvistaa orgaanista kasvuaan Lappeenrannan seudulla yrityskaupan avulla. 

Inderes analyysi
13.11.
2020

Vuoden toinen puolisko on sujunut yhtiöllä selvästi odotuksiamme paremmin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiö on tämän vuoden aikana todistanut markkinoille orgaanisen kasvumallinsa mahdollisuudet ja toimivuuden, mikä vahvistaa entisestään vankkaa luottamustamme yhtiöön. Kasvusta huolimatta kannattavuus on jopa ylittänyt yhtiön omatkin keskipitkän aikavälin tavoitteet.

Inderes analyysi
28.8.
2020

Olemme entistä luottavaisempia yhtiön orgaanisen kasvun jatkumiseen myös lähivuosien aikana, kun samalla vahvistunut kassa tarjoaa pääomia yritysostoihin, joilla kasvaa kohti vuoden 2022 strategista 100 MEUR:n liikevaihdon tavoitetta. Vakaa, vastasyklinen ja vahvaa kassavirtaa tuottava sekä vähän investointeja vaativa liiketoimintaprofiili omaa merkittävää arvonluontipotentiaalia, eikä arvostus tätä mielestämme täysin huomioi.

Inderes analyysi
11.8.
2020

Yhtiön Q2-tulos oli odotuksiimme nähden selvästi parempi, kun liikevaihtoa nosti poikkeuksellisen vahva projektimarkkinan veto. Poikkeuksellisen korkea liikevaihdon taso heijastui yhtiön kulurakenteen skaalautuvuuden myötä positiivisesti myös kannattavuuteen. Merkittävien projektien päättymisen vuoksi liikevaihto tasaantuu kuitenkin vuoden toisella puoliskolla. Kriisin keskellä yhtiön vastasyklinen, vakaa ja vahvaa kassavirtaa tuottava liiketoimintaprofiili on kuitenkin jälleen näyttänyt toimivuutensa.

Inderes analyysi
16.4.
2020

Arviomme mukaan yhtiö ei ole koronaviruspandemian isoin kärsijä, mutta tehtaiden huoltojen ja seisakkien mahdollinen siirtyminen tai peruuntuminen nostaa epävarmuutta. Vahvan taseen mahdollistamat yritysostot, uusien toimipaikkojen orgaaninen kasvu ja vakaa, vastasyklinen sekä vahvaa kassavirtaa tuottava liiketoimintamalli pitävät pitkän aikavälin tuloskasvupotentiaalin ennallaan. Ennustelaskun myötä arvostuksen merkittävin nousuvara on lyhyellä aikavälillä kuitenkin näkemyksemme mukaan syöty.

Inderes analyysi
2.3.
2020

Emme ole tehneet isoja muutoksia ennusteisiimme, mutta viime päivityksestä nähty noin 20 %:n lasku avaa mielestämme hyvän paikan lisätä osaketta salkkuun. Vakaaseen, vastasykliseen ja vahvaa kassavirtaa tuottavaan liiketoimintaprofiiliin sekä vuotuiseen yli 15 %:n tuloskasvuun nähden arvostus on laskenut mielestämme jälleen houkuttelevaksi. Nykyisen orgaanisen tuloskasvun lisäksi yhtiön todella vahva kassa antaa merkittävän option yritysostoilla saavutettavaan kasvuun.

Viafin Service

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas