Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
19.4.
2021

Toimintaympäristö on paranemassa sekä merenkulku- että energiasektoreilla, mutta suora hyöty Wärtsilälle on vaikeampi hahmottaa monien yhtiölle tärkeiden segmenttien ollessa edelleen epävarmassa tilanteessa. Uskomme Wärtsilän antaman ohjeistuksen sisällön ja muotoilun olevan melko pyöreä.

inderesTV
19.3.
2021

Erkin vieraana Wärtsilän Energy Business -liiketoiminnan strategiasta ja kehityksestä vastaava Anja Frada. Tässä podissa keskustellaan energiamurroksesta ja Wärtsilän roolista osana sitä.

00:00 Alkusanat
00:37 Anja Frada
01:07 Päästökauppa
6:51 Millaisin askelin rusko- ja kivihiilestä luovutaan?
9:45 Infra
17:24 Varastointi
25:11 Synteettiset polttoaineet ja niiden rooli (vety, ammoniakki, metanoli, metaani jne.)
34:48 Wärtsilän tuoteportfolio ja energiamurros
36:40 Hiilineutraali Suomi -raportti
38:51 Yhteenveto

Analyytikon kommentti
18.3.
2021

Lähes kaikkien isojen kotimaisten konepajojen operatiivinen rahavirta oli ennätystasolla vuonna 2020 ja rahavirran kehitys oli kauttaaltaan selvästi tuloskehitystä parempaa.

Analyytikon kommentti
16.3.
2021

Wärtsilä kertoi eilen kookkaasta energian varastointiprojektitilauksesta Teksasista, mikä oli tietenkin positiivista. Projektin tulosvaikutuksen arviointi on kuitenkin vaikeaa emmekä näe vielä tarvetta näkemyksemme muuttamiseen.

Tiedotteet
4.3.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 4.3.2021 klo 17:45

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.3.2021 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 2020 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

inderesTV
3.3.
2021

Helsingin pörssin konepajasektorilla edellytykset pulleampiin tuloksiin näyttävät tänä vuonna hyviltä. Kustannuksissa näyttää olevan nousupaineita, mutta se koskettaa kaikkia yhtiöitä. Raaka-aineiden hintojen noususta isoimmat voitot kotiin keräisi Metso Outotec. Analyytikko Erkki Vesola kommentoi.

-Tuloskauden jälkipyykki -videot-
Metsäyhtiöt: Sellun hinta kurkottaa kuuseen

Analyytikon kommentti
2.3.
2021

Wärtsilän osake on noussut 21 % Q4-raportin julkistuspäivän jälkeen. Emme näe kurssinousulle juurikaan perusteita ja olemme edelleen huolissamme Wärtsilän laiteliiketoiminnasta sekä Energy- että Marine-segmenteissä. Osake näyttää kalliilta.

Tiedotteet
11.2.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, Johdon liiketoimet, 11.2.2021 klo 10.30

Wärtsilä Corporation - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Håkan Agnevall
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700G7A9J1PHM3X223_20210211100218_4
____________________________________________

Yhtiöjulkaisu
10.2.
2021
Tiedotteet
10.2.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 10.2.2021 klo 9.00

Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.