Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

28
Tam
Tilinpäätöstiedotteet

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
19.7.
2019

Wärtsilän Q2-numerot olivat pettymys ja lisäksi yhtiö laski markkinanäkemystään.  Kysyntähuolet koskevat käytännössä koko laiteliiketoimintaa emmekä näe nyt tekijöitä, jotka kääntäisivät tämän suunnan. Olemme leikanneet ennusteitamme varsin reippaasti ja osakkeen edelleen kohtuullisesta arvostustasosta huolimatta emme näe lähiaikoina positiivisia kurssiajureita.

Inderes analyysi
29.4.
2019

Wärtsilän Q1-raportti oli tilausten osalta hieman pehmeä, mutta muutoin odotusten mukainen. Seuraavien 12 kuukauden melko laimea kysyntänäkymä toistettiin. Emme tällä hetkellä näe positiivisia kurssiajureita, mutta olemme sen sijaan huolissamme Energyn kysyntänäkymistä etenkin kehittyneillä markkinoilla. Osakkeen arvostus on suunnilleen linjassa verrokkien kanssa.

Inderes analyysi
23.4.
2019

Wärtsilä julkistaa Q1-raporttinsa torstaina 25.4. klo 8:30. Kvartaalia koskevat ennusteemme ovat melko hyvin linjassa konsensuksen kanssa, mutta laskemme osakesuositustamme viime aikojen huomattavan kurssinousun jälkeen ja leikattuamme jonkin verran vuosien 2019-2021 liikevaihto- ja etenkin kannattavuusennusteitamme.

Inderes analyysi
31.1.
2019

Wärtsilän Q4-raportti oli joko odotusten mukainen tai niitä parempi.  Markkinanäkymä viittaa tilausten kasvun jatkumiseen vaikkakin hitaana ja nykyinen iso tilauskanta antaa hyvän pohjan vuodelle 2019. Osakkeessa on eri hinnoittelutavoilla kohtuullinen nousuvara.  

Inderes analyysi
24.10.
2018

Wärtsilän Q3-raportti oli pettymys. Energy Solutions petti heikoilla saaduilla tilauksillaan ja konsernin liikevoittomarginaali oli selvästi alle odotusten. Wärtsilä on kuitenkin luottavainen uusien voimalatilausten suhteen jo lähikvartaaleilla ja puhtaasti liiketoimintamixistä johtuneen kannattavuusheikennyksen tulisi osoittautua väliaikaiseksi. Vuotta 2018 lukuun ottamatta ennustemuutoksemme ovat pieniä. 

Inderes analyysi
20.7.
2018

Wärtsilän Q2-raportti oli vahva saatujen tilausten osalta, mutta sekä liikevaihto että siihen liittyen kannattavuus jäivät kauas odotuksista. Uskomme kuitenkin, että tilauskertymän sekä käynnissä olevan tarjousaktiviteetin perusteella liikevaihto- ja tulospettymyksessä oli enemmän kyse ajoituksesta kuin markkinatilanteen tai alla olevan kannattavuuden heikentymisestä. Wärtsilä myös tarkisti markkinanäkymiä hieman aiempaa positiivisemmiksi.

Inderes analyysi
1.6.
2018

Wärtsilän pääomamarkkinapäivä vakuutti meidät siitä, että yhtiö on hyvässä asemassa  käynnissä olevassa sekä merenkulku- että energiatoimialojen myllerryksessä. Perinteisesti vahva asema em. toimialoilla, kirkastettu strategia sekä harkiten toimeenpannut akvisitiot osaamisen täydentämiseksi antavat yhtiölle hyvän aseman toimia kokonaisvaltaisena palveluntarjoajana ja integraattorina asiakastoimialoilla.

Inderes analyysi
25.4.
2018

Wärtsilän Q1-raportti oli pettymys etenkin kannattavuuden suhteen. Wärtsilä säilytti entiset markkinakommenttinsa, joista ei tosin saa kovin paljon tukea tuloksen ennakointiin. Hyvänä puolena on se, että vuositasolla Wärtsilän tuloksen läpinäkyvyys ja siten ennakoitavuus on hyvää luokkaa. Kaikkiaan näkymät ovat kohtuullisen positiiviset, mutta osakkeen arvostustaso on vielä tiistaisen 7 %:n laskun jälkeenkin preemiolla suhteessa verrokkeihin.

Inderes analyysi
1.2.
2018

Wärtsilän Q4-raportti tarjosi liikevaihtolukuja lukuun ottamatta neutraalia tai positiivista luettavaa. Tilauskertymän kasvu on hyvässä vauhdissa ja yhtiön markkinanäkymät ovat aiempaa positiivisemmat. Uskomme Wärtsilän pystyvän selvään marginaali-parannukseen 2018-2020 kulukarsintaohjelmien jälkeen ja Marine Solutionsin kapasiteetin käyttöasteen noustessa. Osake on kuitenkin vielä vuosien 2018-2019 kertoimilla melko hintava emmekä perusta suositustamme vuoden 2020 kertoimiinkaan, sillä uskomme Wärtsilän marginaalisyklin saavuttavan huippunsa tuolloin.

Inderes analyysi
26.10.
2017

Wärtsilän Q3-raportti jäi saatujen tilausten ja liikevaihdon osalta melko selvästi odotuksistamme, mutta oli kuitenkin suunnilleen konsensusennusteen mukainen. Wärtsilä uudisti vanhat kommenttinsa kysyntänäkymistä ja kertoi muun muassa kasvaneesta tarjouspyyntöaktiviteetista voimaloissa. Toisaalta yhtiöllä on haasteita Services-liiketoiminnassa. Ennustemuutoksemme ovatkin varsin vähäisiä ja koska osakkeen arvostus ei kerro erityisestä nousupotentiaalista säilytämme vähennä-suosituksemme sekä 57,0 euron tavoitehintamme.

Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.