Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wulff-Yhtiöt

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.4.
2021

Yhtiö on arviomme mukaan vielä hyötynyt Q1:n aikana vallitsevasta koronatilanteesta ja samalla osakekurssi on laskenut selvästi alle tavoitehintamme. Arvostus on mielestämme maltillinen ja myös kasvava osinko lisää osakkeen tuotto-odotusta.

Analyytikon kommentti
15.4.
2021

Nostamme Wulffin suosituksen lisää-puolelle (aik. vähennä) toistaen 3,50 euron tavoitehintamme. Yhtiö on arviomme mukaan vielä hyötynyt Q1:n aikana vallitsevasta koronatilanteesta ja samalla osakekurssi on laskenut selvästi alle tavoitehintamme.

Tiedotteet
12.4.
2021

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 12.4.2021 KLO 16.30

Wulff-Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 9.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ari Pikkaraiselta, jonka mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus alitti 10 % rajan 9.4.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Wulff-Yhtiöt Oyj:n saaman tiedon mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus laski 680 695 osakkeeseen, mikä vastaa 9,85 % Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 907 628.

 

Tiedotteet
8.4.
2021

PÖRSSITIEDOTE  8.4.2021 KLO 15.00
 

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 päätti osingonjaosta yhteensä 0,12 euroa osakkeelta tilikaudelta 2020. Osingon täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja maksupäivä 21.4.2021. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Tiedotteet
8.4.
2021

PÖRSSITIEDOTE  8.4.2021 KLO 15.00
  

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaiselta yhtiökokoukselta 8.4.2021 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus on päättänyt omien osakkeiden hankinnan jatkamisesta. Tällä hetkellä yhtiön hallussa on 137 260 omaa osaketta ja omia osakkeita voidaan hankkia lisää enintään 300 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta jatkuu aikaisintaan tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen julkaisupäivän 26.4.2021 jälkeen.

Tiedotteet
10.3.
2021

PÖRSSITIEDOTE  10.3.2021 klo 14.00
 

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 8. huhtikuuta 2021 kello 12.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Wulff-Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo.

Tiedotteet
10.3.
2021

PÖRSSITIEDOTE  10.3.2021 klo 14.00
Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Ne ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla PDF-muotoisina konsernin internet-sivuilla www.wulff.fi.

Yhtiöjulkaisu
10.3.
2021
Inderes analyysi
23.2.
2021

Yhtiön vuosi 2020 oli loistava. Yhtiön tulos nousi merkittävästi, vaikka pandemia kuritti osaa liiketoimintaa rajustikin. Yhtiö pystyi reagoimaan muuttuneeseen kysyntäkuvaan erinomaisesti lisäämällä hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteiden tarjontaa. Tulevaisuutta ajatellen kysyntä em. tuotteille jatkuu arviomme mukaan koronan hellittäessäkin, kun samalla talouden palautuminen tukee muiden kärsineiden liiketoimintojen (messut) näkymiä eteenpäin mentäessä. Todella vahvan vuoden jälkeen odotamme tuloskehityksen kuitenkin tasaantuvan.

Analyytikon kommentti
23.2.
2021

Wulff-Yhtiöt

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas