Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

YIT

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

29.10.2021 - 10:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
2.8.
2021

YIT:n Q2-raportti oli linjassa odotuksiin vahvistaen tuloskäänteen olevan aluillaan, vaikka haasteita eri segmenteissä tuntuu vielä olevan. Ohjeistus ennakoi paranevaa tulostasoa, jota myös pääosin hyvien markkinanäkymien tulisi tukea. Koronan vaikutukset eri toimialoilla, nousseet materiaalikustannukset ja projektihaasteet tosin aiheuttavat vielä epävarmuuksia. Odotamme merkittävää tulosparannusta vuoden 2021 aikana, jonka pitäisi syntyä ongelmasegmenttien tulostason vakaantumisen ja asumisen segmenttien hyvän tuloksen vetämänä.

Inderes analyysi
3.5.
2021

YIT:n vuosi alkoi tuloksen osalta hieman ennusteitamme paremmin ja pahin näyttäisi olevan takanapäin. Markkinanäkymät ovat suotuisat monelle segmentille, vaikka korona vielä epävarmuuksia aiheuttaakin. Odotamme merkittävää tulosparannusta vuoden 2021 aikana, jonka pitäisi syntyä ongelmasegmenttien tulostason vakaantumisen ja asumisen segmenttien hyvän tuloksen vetämänä. Nousseilla ennusteillamme osakkeen lähivuosien arvostus on kohtuu alhainen ja tarjoaa nousuvaraa.

Inderes analyysi
4.2.
2021

YIT:n vuosi 2020 päättyi tuloksen osalta lähes ennusteiden mukaisesti, mutta vuoden 2021 ohjeistus ja markkinanäkymät jättivät raportista karvaan maun. Lisäksi projektien kustannusylitykset jatkuivat nyt infrarakentamisen segmentissä, kun hiljalleen vaikeista hankkeista toimitilarakentamisen puolella oltiin pääsemässä eroon. Edelleen merkittävää tulosparannusta odottavat ennusteemme odottavat yhtiön pääsevän ongelmista eroon vuoden 2021 aikana, mutta riskit tulostason osalta ovat entisestään kohonneet.

Inderes analyysi
5.1.
2021

YIT:n vuosi 2020 on mennyt odotuksiin nähden heikosti mm. projektien kustannusylitysten vuoksi. Merkittävimpien kustannusten tulisi poistua vuoden 2021 aikana, mutta luottamuksemme parannukseen on heikentynyt loppuvuoden mittaan. YIT:n arvostus ei ole äärimmäisen kallis, mutta hieman laskeneiden ennusteidemme valossa lähivuosien tuotto/riskisuhde ei ole enää nykyisellä arvostuksella mielestämme riittävällä tasolla positiiviseen suositukseen.

Inderes analyysi
2.11.
2020

Yhtiön Q3-tulos oli odotetun heikko Toimitilat-segmentin loppuselvityksien aiheuttamien kustannusylitysten vuoksi. Viime vuosien ylisuorittaminen on kostautunut yhtiölle jälkikäteen, mutta pelkästään näiden tappioiden poistuman tulisi parantaa yhtiön tulosta merkittävästi ensi vuonna. Arvostus ensi vuoteen katsoessa maltillinen, mutta samalla myös riskit ovat koholla.

Inderes analyysi
20.10.
2020

YIT palautti maanantaina ohjeistuksen ja kertoi samalla Toimitila-segmentin liikevoiton olevan odotuksien vastaisesti tappiollinen Q3:lla. Positiivista on, että muissa segmenteissä liiketoiminta on kehittynyt odotuksien mukaisesti tai paremmin. Laskimme ennusteitamme vuodelle 2020, mutta kokonaisuudessaan yhtiön pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn uusilla tiedoilla oli vähän vaikutusta.

Inderes analyysi
29.7.
2020

Yhtiön toinen kvartaali meni odotuksia heikommin projektien taloudellisten loppuselvityksien aiheuttaessa kertaluonteisesti isoja kustannuksia. Pohjakosketus kuluvana vuonna on kuitenkin arviomme mukaan nyt otettu ja tulos paranee loppuvuotta kohti. Näkymät vakaantuvat ja aktiviteetti markkinoilla näyttäisi palautuvan, mikä yhdessä vahvana pysyneen tilauskannan sekä alenevien kustannuspaineiden kanssa antaa hyvän pohjan tulosparannukselle ensi vuonna. Tuotto-odotus on arvostuksen nousuvaran ja osinkotuoton varjolla edelleen varsin hyvä.

Inderes analyysi
4.6.
2020

Rakennusala ei ole koronan vuoksi eniten kärsivien toimialojen joukossa, vaikka talouskasvun heikentymisen myötä se ottaa myös merkittävästi osumaa. Suomen hallituksen julkistamat merkittävät lisäpanostukset väylähankkeisiin ja infrarakentamiseen voivat kuitenkin myös toimia muun syklisen uudisrakentamisen vastapainona heikon markkinajakson aikaan.

Inderes analyysi
3.5.
2020

Yhtiön alkuvuosi oli odotuksiamme vahvempi, mikä nosti hieman ennusteitamme. Markkinanäkymät seuraavalle 12 kuukaudelle heijastelivat kuitenkin lähes jokaisessa segmentissä heikentyvää kehitystä. Näemme yhtiön vahvan markkina-aseman ja taloudellisen tilanteen kantavan yhtiön läpi heikkenevän kysynnän, mutta markkinan kehitykseen liittyviin riskeihin nähden arvostus ei mielestämme perustele lisäostoja nykyisiltä tasoilta.

Inderes analyysi
30.3.
2020

Rakentaminen tulee kärsimään koronaviruksesta lyhyellä aikavälillä, kun resurssipula viivästyttää hankkeita sekä tuo mahdollisesti lisäkustannuksia ja asuntokauppa hiljenee ainakin väliaikaisesti. Pidempiaikainen talouden hidastuminen olisi myös negatiivista rakennusinvestoinneille. Ennusteemme ovat kuitenkin jo reilusti alle yhtiön ohjeistuksen ja tilanteen selkiytyessä yhtiön vahva markkina-asema ja hankekanta luovat tulevaisuuteen myös merkittävää potentiaalia, jota osakkeessa ei mielestämme nyt hinnoitella. 

YIT