Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

YIT

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

25.11.2021 - 11:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
3.5.
2020

Yhtiön alkuvuosi oli odotuksiamme vahvempi, mikä nosti hieman ennusteitamme. Markkinanäkymät seuraavalle 12 kuukaudelle heijastelivat kuitenkin lähes jokaisessa segmentissä heikentyvää kehitystä. Näemme yhtiön vahvan markkina-aseman ja taloudellisen tilanteen kantavan yhtiön läpi heikkenevän kysynnän, mutta markkinan kehitykseen liittyviin riskeihin nähden arvostus ei mielestämme perustele lisäostoja nykyisiltä tasoilta.

Inderes analyysi
30.3.
2020

Rakentaminen tulee kärsimään koronaviruksesta lyhyellä aikavälillä, kun resurssipula viivästyttää hankkeita sekä tuo mahdollisesti lisäkustannuksia ja asuntokauppa hiljenee ainakin väliaikaisesti. Pidempiaikainen talouden hidastuminen olisi myös negatiivista rakennusinvestoinneille. Ennusteemme ovat kuitenkin jo reilusti alle yhtiön ohjeistuksen ja tilanteen selkiytyessä yhtiön vahva markkina-asema ja hankekanta luovat tulevaisuuteen myös merkittävää potentiaalia, jota osakkeessa ei mielestämme nyt hinnoitella. 

Inderes analyysi
18.3.
2020

Lyhyellä aikavälillä rakennustyömaat hiljenevät, asuntokauppa hidastuu ja toimitusvaikeudet lisääntyvät. Pitkän aikavälin riskinä on merkittävä investointien vähentyminen, kiinteistöjen tuottovaatimuksien nousu ja talouden pitkäkestoisempi hidastuminen. Arvostus on laskenut, mutta nykyiset epävarmuustekijät huomioiden tuotto/riskisuhde jää tällä hetkellä vaisuksi. 

Inderes analyysi
10.2.
2020

Vuosi 2019 oli yhtiölle huippuvuosi Triplan kauppakeskuksen valmistumisen avittamana. Olennaista kuitenkin vuodessa oli, että yhtiön alisuorittavat yksiköt ovat nyt osoittaneet käänteen merkkejä. Samalla yhtiön hanke- ja sijoitusportfolio on ennätystasolla antaen eväitä kiinteistökehityksen ja rakentamisen liiketoiminnoille. Markkina-asema on resurssien, yhtiön osaamisen ja vahvan taloudellisen tilanteen myötä myös yhtiön puolella. 

Inderes analyysi
4.11.
2019

YIT etenee kohti suhdannekäännettä hyvässä taloudellisessa kunnossa ja alisuoriutuneet segmentit parantavat suoritustaan kertaluonteisen Triplan käyvän arvon muutoksen nostaessa kuluvan vuoden tuloksen huipulle. Uudisrakentamisen markkinan selvästä hiipumisesta huolimatta esiin tulleiden projektihaasteiden odotetaan loppuvan alkuvuoteen ja lähes kaikilta segmenteiltä odotetaan parannusta ensi vuonna. Tiettyjen segmenttien parannuksesta huolimatta tuloskasvu on heikkoa ja suhdannekuva huomioiden arvostus on liian haastava positiiviseen suositukseen.

Inderes analyysi
27.9.
2019

YIT järjesti eilen torstaina 26.9.2019 pääomamarkkinapäivän, jonka johdosta olemme hieman tarkistaneet ennusteitamme. Yhtiö panostaa strategiassaan suorituskyvyn parantamiseen ja suhdannekestävyyden lisäämiseen, mutta nykyinen suhdannekäänne hidastaa tätä lähivuosina. Lähivuosien arvostus vaikuttaa neutraalilta tulostason epävarmuuteen nähden, mutta osinkotuotto sekä tasearvostus rajaa merkittävintä laskuvaraa.

Inderes analyysi
26.7.
2019

YIT julkisti torstaina odotuksiin nähden hieman paremman Q2-tuloksen ja päivitti samalla ohjeistustaan liikevaihdon osalta hieman ylöspäin. Nostimme tämän myötä kuluvan vuoden ennusteitamme ylöspäin, mutta lähivuosille paineita aiheuttaa toimitila- ja asuntomarkkinan epävarmuus. Odotamme edelleen, että kuluvasta vuodesta on tulossa YIT:lle tämän suhdanteen paras loppuvuonna valmistuvan Triplan kauppakeskuksen myötä.

Inderes analyysi
23.7.
2019

YIT julkistaa Q2-tuloksensa torstaina 25.7.2019 noin kello 08.00. Päivitimme ennusteet vastaamaan uutta konsernirakennetta, mutta näkemykseemme YIT:n osakkeesta sillä ei ollut vaikutusta. Ennustamme liikevaihdon laskeneen ja oikaistun liikevoiton nousseen viime vuodesta hieman. Yhtiö on todennut Q2 oikaistun liikevoiton olevan hieman vertailukautta parempi. Tuloksen lisäksi kiinnitämme huomiota yhtiön alkuvuonna tapahtuneisiin järjestelyihin. Odotamme YIT:n toistavan juuri päivitetyn vuoden 2019 ohjeistuksensa, ja tuloksen painottuvan voimakkaasti loppuvuoteen.

Inderes analyysi
5.7.
2019

YIT:n eilen julkistama Pohjoismaiden päällystysliiketoimintojen myynti vaikuttaa olevan osittain ristiriidassa yhtiön suhdannekestäviä liiketoimintoja painottavaan strategiaan nähden. Hinta vaikuttaa olevan kuitenkin liiketoiminnan potentiaaliin nähden kohdallaan. Samalla yhtiö päivitti ohjeistustaan myytävien liiketoimintojen vuoksi, mutta jatkuvien liiketoimintojen ohjeistus pysyi ennallaan.

Inderes analyysi
23.6.
2019

Säilytämme YIT:n suosituksemme viime torstaina ilmoitettujen Venäjän toimintojen alasajoon liittyvien uutisten jälkeen. Ennustemuutoksemme olivat Asuminen Venäjä -segmentin osalta merkittäviä ja tappiollisten yksiköiden lopettaminen parantaa segmentin kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Kokonaiskuvassa asuntorakentamisen heikkous ja alisuorittaneiden segmenttien parannuksen epävarmuus ei tarjoa arvostukseen nähden kuitenkaan vielä selkeää nousuvaraa.

YIT