Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kan man rättfärdiga ekonomidiskussioner i krigstid?

Rysslands attack mot Ukraina har nu pågått i över tre veckor. Nyhetsflödet har dominerats av hela städer och otaliga hem i ruiner, samt strömmar av människor som tvingas fly sina hem. Då man möts av bilder på dödsoffer och nedbombade barnsjukhus är det inte bara svårt att hitta ord, utan även mening. Med specifikation; vad är meningen med all annan verksamhet som inte specifikt riktar in sig på att förhindra krigsföring och all mänskligt lidande den förorsakar?

Jag arbetar med innehållsproduktion på temat ekonomi. Är det överhuvudtaget relevant att publicera och konsumera material om börsbolag och ägna sig åt diskussioner om marknadens utveckling i dessa tider? Går det att rättfärdiga?

Mitt svar på båda frågorna är ja. Att förhindra mänskligt lidande och humanitär förödelse måste alltid vara högsta prioritet. Att västvärlden i nuläget enat sig kring åtgärder i form av ekonomisk krigsföring gentemot Ryssland är motivering nog för ett jakande svar på de ovan uppställda frågorna. Att ha insikt i hur de ekonomiska sanktionerna påverkar Ryssland och den makroekonomiska omgivningen, men även den enskilda konsumenten på ett personligt plan, minskar inte förödelsen, men man kan finna tröst i framför allt två saker; för det första (1) att åtgärder vidtas, för det att andra (2), med vilken enighet det hittills gjorts.

Att hantera ett krig i kölvattnet på en ännu ej utagerad pandemi är tufft ur både mikro- och makroekonomiskt perspektiv. Att hantera osäkerhet ännu värre. Då syftar jag på frågan uttryckligen både ur ”marknadens” men även ur ett privatekonomiskt perspektiv. Oberoende hur kriget slutar kommer världen och Europa att mötas av utmaningar gällande både flyktingströmmar och lösningar för framtida energiförsörjning. Den mänskliga aspekten bör alltid komma i första rummet. Att genomföra lösningar i praktiken kräver däremot alltid resurser. Därför, rättfärdigar jag än en gång diskussioner ur ett ekonomiskt perspektiv i tider av krig.

Att påverka ekonomisk politik eller handelssanktioner är så gott som omöjligt för en privatperson. Att se om sitt eget hus är dock alltid möjligt. Den som kan hjälpa sig själv, har också större möjligheter att hjälpa andra. Det är Inderes egen community ett utmärkt exempel på, i och med insamlingsinitiativet från forumets medlemmar. Detta, i sig rättfärdigar än en gång, diskussioner kring och egen förkovran inom ämnet ekonomi.

En volatil miljö och marknad full av osäkerhetsmoment må kräva mer av sina utövare än under en stadigt uppåtgående trend. Samtidigt är riskhantering A och O en av grundpelarna i all investeringsverksamhet.  Vad är då en större risk? Att inleda eller upprätthålla ett sparande och placerande mot att inte spara och placera alls? Efter det egna svaret på en sådan fråga, gäller samma grundregler som alltid: utgå från en lång tidshorisont, ta reda på fakta, beakta riskerna och fatta dina egna beslut. Ett bra tips är att börja med att läsa våra oberoende uppdragsanalyser.

Isa Hudd