Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mitä tapahtuu osake-omistukselle yrityskaupassa, jos toinen yhtiö ostaa yhtiön jonka osakkeita omistan? Tai kaksi yhtiötä sulautuu yhteen?

Answer 

Hei,

Yritysjärjestelyiden toteutus on aina tapauskohtaista. Olemme käsitelleet aihetta myös Sijoituskoulussa :) https://www.inderes.fi/yritysostot

Sijoituskoulussa käsitellään mitä tehdä, kun salkustasi löytyvästä yhtiöstä tehdään ostotarjous? Ostotarjous voi olla osittainen, jolloin ostaja haluaa ostaa tietyn osuuden yhtiöstä tai sitten koko yhtiön osto. Yleensä ostaja haluaa lunastaa koko yhtiön ulos pörssistä.

Esimerkiksi vuonna 2017 YIT:n ja Lemminkäisen yhdistämisestä sulautumisella tiedotettiin (19.6.2017) seuraavaan tapaan (http://www.lemminkainen.fi/lemminkainen/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkai...).

---

FIVA kommentoi listayhtiöiden tiedoitusvelvollisuutta yritysjärjestelyiden osalta seuraavasti (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Tiedonantovelvollisuus/J...):
Listayhtiön tulee tiedottaa myös yritysjärjestelyistä. Julkistettavia seikkoja ovat mm. seuraavat:

- merkittävät yrityskaupat
- liiketoiminnan suuntaaminen uudelleen, sulautuminen tai jakautuminen
- saneeraus, selvitystila tai konkurssi.
Merkittävistä yrityskaupoista tiedottamisen tavoitteena on, että sijoittaja pystyy annettavien tietojen perusteella arvioimaan kaupan kannattavuutta sekä sitä, miten kauppa tulee vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

Olennaisten ja riittävien tietojen kertominen tällaisissa tilanteissa edellyttää, että liikkeeseenlaskija kertoo yritysjärjestelyn pääasialliset ehdot, kuten yrityskaupan kohteesta suoritettavan vastikkeen.

Finanssivalvonta suosittelee myös, että liikkeeseenlaskija julkistaisi arvionsa tällaisen yrityskaupan vaikutuksesta tulokseensa ja taloudelliseen asemaansa niin laajasti kuin se kaupan julkistamishetkellä on luotettavasti mahdollista.