Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei,

Miten näette, että nyt viimeaikaiset diesel-manipuloinnit ja sähköautojen tulo tulee vaikuttamaan Nesteeseen? Volvohan ilmoitti jo, ettei se vuoden 2020 (?) jälkeen tee polttomoottoriautoja (muistanko oikein) ja varmaan osa autonvalmistajista tulee perässä. Sekä diesel-manipuloinnit syövät myös dieselin huokuttelevuutta polttoaineena. Tietenkin tämä tulee näkymään vasta Nesteen tuloksessa ehkä 2020-2021, jos pahimmat skenaariot tapahtuu.

Trendihän nyt on ainakin puheissa kovasti sähköautoilun suuntaan. Onko tätä sähköautoilun ulosmarssia huomioitu jotenkin teidän ennusteissa vielä? (tekstiä muokattu sujuvammaksi)

Answer 

Hei,

Lyhyellä tähtäimellä näillä ei mielestämme ole oleellista vaikutusta. Pidemmällä aikavälillä manipulaatio voi vähentää diesel autojen myyntiä ja vaikuttaa sitä kautta dieselin kysyntään. Myös sähköautojen osuuden kasvulla autokannassa olisi samanlainen vaikutus dieselin kysyntään. Äkillistä ja suurta heijastusta Nesteen liiketoimintaan emme kuitenkaan odota näiltä. On myös huomioitava, että jopa noin 70 % dieselin kulutuksesta tulee raskaasta liikenteestä, missä sitä ei tulla korvaamaan lyhyellä tähtäimellä. Näin ollen etenkin pienempien polttomoottorilla toimivien autojen osuuden väheneminen ei muuta kokonaiskuvaa Nesteen kannalta.

Näkemyksemme mukaan pitkällä aikavälillä perinteisten fossiilisten polttoaineiden osuus tulee vähenemään liikenteessä, mutta vastaavasti odotamme Nesteen uusiutuvan dieselin kasvun kompensoivan tätä ja sillä on vielä merkittävää kasvupotentiaalia mm. lentoliikenteessä. Huomioimme tämän markkinaan liittyvän muutoksen synnyttämän epävarmuuden yhtiölle hyväksymissämme arvostuskertoimissa. Käytämme yhtiön arvottamisessa mm. karkeaa osien summa -laskelmaa, missä hyväksymme Öljytuotteet-divisioonalle selkeästi koko yhtiötä pienemmän arvostuskertoimen juurikin näihin pidemmän aikavälin näkymiin perustuen.