Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokia ei-ifrs oikaisut

Inderes Q&A 08.11.2017 13:28 Nokia

Hei, Voisitteko avata tarkemmin nokian ei-ifrs oikaisuja?

Tulostiedotteissa on kyllä kerrottu ylimalkaisesti mistä nuo oikaisut koostuvat, mutta osaatteko kertoa tarkemmin? Lähinnä kiinnostaa mihin ne perustuvat ja kauanko ne vielä jatkuvat nykyisessä mittakaavassa? Varsinkaan ulkomaiset sijoittajat eivät tunnu oikein perustavan näistä oikaisuista, onko tähän joku syy? Mistä oikaisuihin käytetty raha tulee, kenties kassasta?

Answer 

Hei!

Ei-ifrs oikaisuilla Nokia haluaa ohjata sijoittajia katsomaan tunnuslukuja, jotka heijastelevat yhtiön mukaan sen operatiivisen tuloksen kehitystä, eli siitä on oikaistu kertaluonteisiksi katsottavat erät. Yhtiön mukaan ”Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman [alla kuvattuja] eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.”

Kertaeristä merkittävä osa liittyy Alcatel-Lucent -kaupan uudelleenjärjestelyihin ja kustannusvähennyksiin, yhteensä noin 1900 MEUR, mistä jäljellä vielä 640 MEUR. Toinen merkittävä osa liittyy ”verkkolaitevaihdoksiin”, eli Alcatel-Lucentin ja Nokian tuotemallistojen yhdistämiseen. Näitä kuluja on yhteensä noin 1400 MEUR, mistä viime vuodelle kohdistui 150 MEUR, tälle vuodelle osuu arviolta 550 MEUR, ensi vuodelle 550 MEUR ja sitä seuraavalle vuodelle 50 MEUR. Näiden kustannusten arvio nousi edellisellä neljänneksellä osittain siksi, että asiakkaiden vaatimukset tuotteilta ovat nousseet kilpailun takia.

Lisäksi ei-ifrs oikaisuja tulee esimerkiksi aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksesta ja liikearvon poistoista, kuten Withings-alaskirjaus edellisellä neljänneksellä.

Oikaisuihin liittyvät erät rasittavat Nokian raportoitua tulosta ja niistä merkittävä osa on kassavirtavaikutteisiä, eli niihin tarvittava raha tulee kassasta. Alaskirjaukset eivät vaikuta kassavirtaan ja ne ovat kirjanpidollisia. Kokonaisuutena Alcatel-Lucent -kauppaan liittyvien uudelleenjärjestelykulujen ja verkkolaitevaihdosten kulujen voi ajatella olevan ikään kuin osa yrityskaupan kauppahintaa, kun arvioidaan yrityskaupan onnistumista ja hintalappua. Kulujen määrän pitäisi vuodesta 2019 eteenpäin pudota olennaisesti.

Pitkässä juoksussa on hyvä muistaa, että tulos (varsinkin oikaistu tulos) on vain kirjanpidollinen mielipide ja kassavirta on fakta. Siten pidemmässä juoksussa kassavirran tulee seurata tuloskehitystä. Jos oikaistun ei-ifrs -tuloksen uskottavuus sijoittajien silmissä kärsii, sijoittajien huomio keskittyy enemmän kassavirtaan ja raportoituun tulokseen. Edellisellä kvartaalilla Nokia nosti olennaisesti kertakulujensa arviota, mikä todennäköisesti heikensi sijoittajien luottamusta oikaistuihin lukuihin. Itse peilaamme Nokian arvostuskertoimia lähtökohtaisesti ei-ifrs -lukuihin (huomioiden niiden luotettavuus), koska ne edustavat parempaa vertailukelpoisuutta ja niitä arvioitaessa pystymme näkemään paremmin, miltä Nokia näyttää fuusion jälkeen.