Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Qt:n liikevaihto ja jakelulisenssit

Inderes Q&A 22.01.2018 13:00 Qt

Hei, Ymmärrän että Qt:n kasvutarinan kannalta on tärkeää että alkaa tulla jakelulisenssimaksuja, jotka skaalautuvina nostavat vivulla liikevaihtoa ja tulosta. Kun uutisia jakelulisenssisopimuksista ei ole vielä näkynyt ja ehkä ne ovat muutenkin liikesalaisuuksia, niin onko yhtiölle määriteltävissä joku liikevaihdon taso, että jos yhtiö sen saavuttaa, niin siitä voisi päätellä että siinä on jo pakko olla jakelulisenssimaksuja huomattava määrä mukana?

Answer 

Jakelulisensseistä tulee jo nyt Qt:lle liikevaihtoa, mutta niiden painoarvo ei ole vielä olennainen käsityksemme mukaan. Kun jakelulisenssien määrä kasvaa, lienee mahdollista, että yhtiö alkaa raportoimaan niitä erikseen. Karkeasti arvioiden, kuluvan vuoden osalta odotamme jakelulisenssien painoarvon olevan vielä alle 10 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta (43 MEUR). Vuoden 2019 aikana odotamme jakelulisenssien ylösajon kiihtyvän, mikä on linjassa yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa. Vuoden 2019 liikevaihdon ennusteemme (54 MEUR) tarkoittaa jo tasoa, jossa pitää olla jo tuntuvasti jakelulisenssimyyntiä mukana. Toki samaan yhteyteen on hyvä muistaa, että jokainen sopimus on yksilöllinen ja neuvotellaan erikseen. Jokin suuri asiakas voi suosia jakelulisenssimallia ja toinen kertaluonteista lisenssikauppaa – ja silläkin on olennainen merkitys lisenssimalliin onko asiakkaan lopputuote jäänmurtaja (volyymi muutamia yksiköitä) vai televisio (volyymi satoja tuhansia).

Tulemme arvioimaan tarkemmin uudelleen jakelulisenssien vaikutusta Qt:n pitkän aikavälin näkymiin seuraavassa laajassa yhtiöraportissa, joka tehdään näillä näkymin kevään aikana.

Terveisin,
Mikael Rautanen / Qt:ta seuraava analyytikko