Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Talenomin kasvuvauhti

Inderes Q&A 08.01.2018 16:31 Talenom

Kiitos laadukkaasta Talenom-analyysistä. Talenom on vuonna 2017 kasvattanut huomattavasti uusista asiakkassopimuksista tehtäviä investointikirjauksia (2,5 MEUR 1-9/2017 vs. 1,0 MEUR 1-9/2016). Onko asiakasmäärä siis 2017 kasvanut keskimääräistä nopeammin ja onko sitä kautta 2018 liikevaihdossa (tai jo Q4/2017) odotettavissa huomattavaa nousua, vai onko kirjausten kasvuun jokin muu syy?

Answer 

Kiitoksia erittäin hyvästä kysymyksestä! 

Uusasiakasinvestointien pitäisi tosiaan korreloida kohtuullisen hyvin asiakasmäärän ja tulevaisuuden liikevaihdon kasvun kanssa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että tässä tapauksessa on realistisempaa verratta absoluuttisia lukuja kuin prosentteja. Koska Talenom kasvaa koko ajan, esimerkiksi 5 MEUR:n vuosikasvu on prosentuaalisesti koko ajan vähemmän. Näin ollen saman kasvuprosentin ylläpitäminen vaatiikin koko ajan suurempia absoluuttisia investointeja, eikä siten tarkoita automaattisesti kasvun kiihtymistä. Tämä ei kuitenkaan ole mikään ongelma, jos kasvu ei kallistu suhteellisesti (panos/tuotos-suhde). Lisäksi tuoreempia lukuja voi hieman sekoittaa franchising-ketjun laajentuminen.

Yhtiö ei (enää) julkaise asiakasmääriään, mutta käsityksemme mukaan asiakkaan keskiostosta ei ole saatu juuri nostettua ja kasvu on korreloinut asiakasmäärän mukana. Tämä siis tukee oletustasi kasvavasta asiakasmäärästä. Tulevaisuudessa yhtälöä voi muuttaa asiakkaille tarjottavat uudet tukipalvelut. 

On tärkeää huomata, että uusi asiakas alkaa tuottamaan Talenomille merkittävällä viiveellä. Nyt voitettavat asiakkaat voivat olla kumulatiivisesti kassavirtapositiivisia vasta noin kahden vuoden päästä myyntipanostukset huomioiden. Silti kasvu on hyvin kannattavaa, kun huomioidaan asiakkuuksien olevan toimialalla keskimäärin erittäin pitkiä (jopa >25 vuotta).

Taustaksi voidaan lisätä, että Talenom leikkasi uusasiakashankintaan liittyviä investointeja vuoden 2015 loppupuolella kannattavuuden heikennettyä väliaikaisesti. Tämä näkyi normaalia alhaisempana investointitasona vuonna 2016, mutta loppuvuodesta yhtiö siirtyi jälleen aggressiivisempaa kasvuun kannattavuuden ja kassavirtojen parannuttua. Tämä kannattaa myös huomioida lukuja vertailtaessa.

Toivottavasti tästä oli apua!