Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

UPM:n uusi tehdas

Inderes Q&A 22.12.2017 8:20 UPM

Miten näette tämän Uruguayn jättitehdasprojektin kannattavuuden? Vaikka yhtiön tase kestääkin tällaisen investoinnin, niin mitä riskejä hankkeeseen voisi sisältyä sellun hinnan lisäksi?

Answer 

Hei!

Suuruuden ekonomian hyötyjen, modernin teknologian ja Uruguayn kilpailukykyisen (ei halvin, mutta riittävän lähellä halvimpia) puukustannuksen ansiosta tehtaasta tulee erittäin kustannuskilpailukykyinen. Näin ollen uskomme, että tehdas pystyy tekemään kaikilla realistisilla sellun hintaskenaarioilla vähintään välttävää tulosta, mutta sellun markkinahinnan muutokset heiluttavat toki tehtaan kannattavuutta ja esimerkiksi ylikapasiteetin takia pitkäksi aikaa matalalle jäävä sellun hinta voisi painaa investoinnin sijoitetun pääoman tuoton selvästi tavoitteiden alapuolelle. Tämä on mielestämme merkittävin riski. Suureen projektiin liittyy tietenkin myös muita riskejä aina investointibudjetin ylittämisestä ylösajoaikataulun venymiseen, mutta mielestämme nämä riskit ovat vakiintuneen teknologian käytön ja UPM:n selluinvestointikokemuksen ansiosta kohtuullisia. Pitkällä aikavälillä riski voisi olla myös teknologiset murrokset, jotka pienentäisivät sellun kysyntää tai muuttaisivat olennaisesti sen valmistustapaa tehtaan suunnitellun noin 30 vuoden elinkaaren aikana. Nämä riskit ovat kuitenkin mielestämme suhteellisen epätodennäköisiä teknologian ja megatrendien tämänhetkinen kehityskaari huomioiden. Lisäksi massiivisen mittaluokan ja varsin pitkän elinkaaren investointiin liittyy aina maariskiä ja poliittista riskiä jossain määrin. Historiallisesti Uruguay on kuitenkin ollut yrityksille suhteellisen stabiili toimintaympäristö, joten nämäkin riskit ovat ainakin keskimääräisiä kehittyviä maita maltillisemmat tässä investoinnissa.

Käsittelimme UPM:n Uruguayn toimintaa aamukatsauksessa 8.11.2017 https://www.inderes.fi/uutiset/upm-ja-uruguayn-hallitus-jatkavat-sellute...

UPM tiedotti viime yönä, että yhtiö ja Uruguayn hallitus ovat allekirjoittaneet investointisopimuksen, joka luo paikalliset edellytykset mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset, aikataulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen lopullista investointipäätöstä. Tehtaan sijaintipaikka olisi Paso de los Torosin kaupungin läheisyydessä Duraznon maakunnassa Keski-Uruguayssa. Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on edellytys pitkän aikavälin teolliselle toiminnalle. Sen tukemiseksi on sovittu lukuisista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat aluekehitykseen, ympäristöön, metsätalouteen, maankäytön suunnitteluun sekä työvoima- ja energiakysymyksiin.

Hallituksen kokonaisinvestoinnin on raportoitu olevan noin miljardi Yhdysvaltain dollaria ja tehokkaan logistisen infrastruktuurin luominen Uruguayn sisämaahan on UPM:n mukaan välttämätöntä hankkeen toteuttamiseksi. Lupaprosessien toteuduttua hallitus myöntää tehtaalle vapaakauppa-alueen aseman, mikä on välttämätöntä kilpailukyvyn varmistamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. UPM toteuttaa teknisen esiselvityksen ja lupaprosessin tehtaalle, jonka vuosituotantokapasiteetti on noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa.

Tiedotteessa ei ollut mitään yllättävää, sillä UPM:n ja Uruguayn hallituksen keskustelut sellutehtaan rakentamisen edellytyksistä ovat jatkuneet jo jonkun aikaa ilmeisen hyvässä hengessä. Hanke on investointikustannuksiltaan ja tulospotentiaaliltaan (Biorefining divisioonan ROCE-%:n tavoite yli 14 %) merkittävä UPM:n mittakaavassa ja pidämme projektia UPM:lle loogisena investointivaihtoehtona selluliiketoimintaa tukevat vahvat pitkän aikavälin positiiviset ajurit huomioiden. Kyseessä on kuitenkin vielä melko varhaisessa kehitysvaiheessa oleva projekti, sillä yhtiö on kertonut, että kannattavuusselvitys- ja lupaprosessit vievät 1,5-2 vuotta, minkä jälkeen yhtiö on aikaisintaan valmis tekemään investointipäätöksen tehtaasta. Rakennusvaihe veisi noin 2,5 vuotta, joten uusi tehdas olisi valmis aikaisintaan 2020-luvun alkupuolella. Erittäin vahvan taseen (Q3’17: nettovelkaantumisaste 7 %, nettovelka/käyttökate 0,4x) omaava UPM pystyisi rahoittamaan suurinvestoinnin liiketoiminnan rahavirtansa ja velkakapasiteettinsa puitteissa ilman ongelmia.

Kiitokset kysymyksestä!