Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Vincit, EPS-laskenta

Inderes Q&A 13.11.2017 14:05 Vincit

Hei! Katselin Vincitin raporttejanne ja tiedustelen, mistä tulee vuodelle 2016 oikaistu EPS 0,37? Vuoden 2016 liikevoitto ilman kertaeriä oli arvionne mukaan 5,0 milj. Vähennetään rahoituskuluja 0,3 (ilman listautumiskuluja), jolloin oikaistu tulos ennen veroja on 4,7 milj. Vähennetään 20 % vero sekä 0,29 milj. vähemmistöosuutta (oletuksella, että kertaerät eivät vaikuta vähemmistöosuuteen), jolloin saadaan nettotulokseksi 3,47 milj. Osakkeita ulkona 10,99 milj., jolloin EPS 0,316. Missä kohtaa laskette eri tavalla?

Answer 

Hei :)

Vincitin liikevoitto H1’16:lla oli 2,2 MEUR ja 13,7 % liikevaihdosta. Olemme oikaisseet ensimmäisen vuosipuoliskon (H1'16) liikevoittoa noin 0,5 MEUR:lla liikearvon poistoihin ja fuusioon sekä listautumiseen liittyvillä kustannuksilla, minkä jälkeen oikaistu liikevoitto oli 2,6 MEUR ja 17 % liikevaihdosta. Myöhemmin olemme tarkentaneet koko vuoden oikaisut 0,64 MEUR:oon liittyen liikearvon poistoihin, fuusioon sekä listautumiseen liittyvillä kustannuksilla.