Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia company

Analyst

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
26.1.
2023

Behåller riktningen i utmanande tider
Sammanfattning fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade 3,8% till 24261 MSEK (23380) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 0,5%.
  • Tjänsteintäkterna ökade 3,9% till 20174 MSEK (19420) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 0,7%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 1,2%.
  • Justerad EBITDA ökade 1,2% till 7 374 MSEK (7 290) och på jämförbar bas minskade justerad EBITDA 2,0%.
Tiedotteet
20.1.
2023

Efter att ha genomfört översynen av det bokförda värdet för Telia Companys tillgångar och beaktat en förändrad makroekonomisk omvärld och högre vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för bolaget, till följd av högre marknadsräntor, föreligger behovet att genomföra ej kassaflödespåverkande nedskrivningar av goodwill i flera av Telia Companys verksamheter. Specifikt kommer ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om 9,5 GSEK relaterade till Finland, 8,5 GSEK relaterade till Norge och totalt 1,1 GSEK relaterade till Danmark och Lettland, att redovisas.

Tiedotteet
16.1.
2023

Telia Company meddelar idag förändringar i bolagets koncernledning genom en sammanslagning av funktionerna för kommunikation, varumärke och hållbarhet, och utnämningen av Ola Rembe till Senior Vice President, Head of Communications, Brand and Sustainability. Ola tillträder sin position på Telia under mars.

Tiedotteet
13.1.
2023

Telia Company offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2022 torsdagen den 26 januari omkring kl. 07.00.

Presentation och telefonkonferens

Allison Kirkby, VD och koncernchef, Per Christian Mørland, Finansdirektör samt Rainer Deutschmann, Operativ chef, presenterar rapporten samt framsteg avseende strategin via en telefonkonferens kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och beräknas vara klar senast kl. 11.00.

Praktisk information:

Tiedotteet
22.11.
2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan.

Tiedotteet
15.11.
2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/).

Tiedotteet
8.11.
2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/).

Tiedotteet
1.11.
2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/).

Tiedotteet
25.10.
2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/).

Tiedotteet
21.10.
2022

Tillväxten fortsätter trots motvind
Sammanfattning tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade 5,6% till 22 456 MSEK (21 271) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 2,7%.
  • Tjänsteintäkterna ökade 5,0% till 19 028 MSEK (18 130) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,3%. För telekomverksamheten, d.v.s.

Telia company

Svenska translation unavailable for Telia company.