Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Next Games
Recommendation: Reduce
Target price: 1.30 EUR
Share price: 1.39 EUR
Date: 25.10.2021 - 4:28

Next Gamesin uusien pelien maailmanlaajuinen julkaisu lähestyy päivä päivältä, mutta tähän mennessä kehitys on ollut odotuksiamme hitaampaa, eivätkä pelit ole arviomme mukaan tuottaneet vielä olennaista liikevaihtoa. Tätä heijastellen olemme laskeneet kuluvan vuoden liikevaihtoennustettamme selvästi ja Next Gamesin nykyinen yli 40 MEUR:n liikevaihto-ohjeistus vaatisi vuoden viimeisiltä kuukausilta käytännössä jo ihmetekoja. Jos lähivuosien kasvun kannalta keskeinen Stranger Things -peli lähtee lentoon ensi vuonna, alkaisi osakkeen arvostus näyttää maltilliselta. Tähän liittyvät riskit saavat meidät kuitenkin pysyttelemään vielä varovaisella kannalla. Toistamme Next Gamesin vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 1,3 euroon (aik. 1,6 EUR).

Stranger Things -peli ei tuota vielä olennaista liikevaihtoa

Next Games kertoi elokuun H1-raportissa, että molemmat uudet pelit (Stranger Things ja Blade Runner Rogue) julkaistaan globaalisti vielä loppuvuoden aikana. Sensor Towerin datan perusteella Stranger Things on julkaistu nyt Android-alustalla 33 maassa ja iOS-alustalla 6 maassa. Viimeisen kuukauden aikana Android-alustalla USA:ssa Stranger Thingsin sijoitus tuottavimpien roolipelien listalla on ollut tasaisessa nousussa, sijoituksen ollessa viime päivinä noin 144. Tällä ei vielä kuitenkaan päästä kaikkien pelien tuottolistoille, joten sinänsä peli on edelleen näkemyksemme mukaan koemarkkinointivaiheessa, eikä tuota olennaista liikevaihtoa.

Kuluvan vuoden ohjeistus näyttää liian optimistiselta

Next Games toisti H1-raportissa tälle vuodelle vähintään 40 MEUR:n liikevaihtoa (2020: 27,2 MEUR) ja positiivista käyttökatetta ennakoivat näkymänsä. Ohjeistukseen yltäminen vaatisi H2:lla vähintään 116 %:n kasvua vertailukauteen nähden. Stranger Things ja Blade Runner Rogue eivät ole arviomme mukaan tuoneet lokakuuhun mennessä vielä olennaista liikevaihtoa, joten kasvuodotukset on ladattu täysin marras-joulukuulle. Laskelmiemme mukaan uusien pelien pitäisi tuoda loppuvuodesta vielä yli 15 MEUR liikevaihtoa, jotta Next Games yltäisi ohjeistukseensa. Kasvu täytyisi myös saavuttaa heti alkuvaiheessa kannattavasti, jotta koko vuoden käyttökate säilyisi positiivisena. Usein uudet pelit ovat alkuvaiheessa kannattavuudeltaan tappiollisia suuremmista käyttäjähankintapanostuksista johtuen. Myöskään Next Gamesin nykyinen kassa (H1’21: 4,9 MEUR) ei arviomme mukaan taivu niin aggressiiviseen käyttäjähankintaan, mitä ohjeistuksen mukainen kasvu vaatisi. Siten ohjeistuksen saavuttaminen näyttää nykytiedon valossa mielestämme hyvin epätodennäköiseltä. Tätä heijastellen olemme laskeneet aiemmin ohjeistusriman alarajalla ollutta liikevaihtoennustettamme selvästi. Odotamme nyt Next Gamesin liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 17 % 31,9 MEUR:oon ja käyttökatteen olevan 1,2 MEUR. Uusilta peleiltä odotamme loppuvuodelle vielä noin 7 MEUR:n liikevaihtoa, mikä vaatii edelleen hyvää suoritusta.

Osakkeen arvo hyvin herkkä uusien pelien menestykselle

Next Gamesin arvostukselle ei saada tukea tuloskertoimista. Pelkkään liikevaihtokertoimeen (2021-2022e EV/S 1,3x-0,8x) nojaaminen on vaikeaa, kun tämän ja ensi vuoden ennustetusta liikevaihdosta 20-55 % on uusien pelien harteilla. Stranger Things ja Blade Runner Rogue -pelien menestyksestä riippuen Next Gamesin osakkeelle on piirrettävissä lähivuosille hyvin erilaisia skenaarioita erinomaisten tuottojen ja merkittävän kurssilaskun väliltä. Kaiken kaikkiaan Next Gamesin osakkeeseen on odotettavissa isoja liikkeitä Stranger Thingsin julkaisun etenemisestä riippuen. Riskinälkäiselle sijoittajalle nykyarvostus voi tarjota jo pelipaikan, mutta heikon näkyvyyden ja julkaisuun liittyvien riskien vuoksi pysyttelemme vielä odottavalla kannalla.

Trade. (Next Games)

Analyst/Author

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Read more
Key figures 2020 2021e 2022e
Turnover 27,2 31,9 51,0
Growth rate -21,5% 16,9% 60,1%
EBIT -3,4 -3,2 -0,9
EBIT margin -12,4% -9,9% -1,7%
Adjusted EPS -0,14 -0,10 -0,04
Dividend 0,00 0,00 0,00
Adjusted P/E -14,9 -13,6 -39,3
EV/EBITDA 112,7 34,2 12,5
Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0%
More details