Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Ponsse
Recommendation: Reduce
Target price: 45.50 EUR
Share price: 43.05 EUR
Date: 10.1.2022 - 5:53 Recommendation: 27.10.2021

Tavaralajimenetelmän metsäkoneiden maailmanmarkkinan ollessa selvästi kolmen toimijan dominoima on markkinaosuuksien kehitys aina mielenkiintoinen tarkastelukohde. Analysointi on kuitenkin hankalaa vertailukelpoisen informaation ollessa hyvin puutteellista, minkä vuoksi joudumme tekemään merkittävän määrän omia oletuksia ja arvioita. Vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että Ponsse ja John Deere kamppailevat aivan rinta rinnan markkinoiden ykköspaikasta ja markkinakolmonen Komatsu Forest on kaukana näiden takana, ainakin toistaiseksi. Ennusteemme, vähennä-suosituksemme sekä 45,50 euron tavoitehintamme Ponssen osakkeelle ovat muuttumattomat.

Toimijoista on vain vähän vertailukelpoista informaatiota

Vaikka mainitut kolme yhtiötä valmistavat kaikki tavaralajimenetelmän (CTL) metsäkoneensa lähietäisyydellä (Ponsse Vieremällä, John Deere Joensuussa ja Komatsu Forest Uumajassa), on vertailukelpoisen tiedon saaminen niistä hankalaa seuraavista syistä: 1) Tilikaudet vaihtelevat (Ponssella kalenterivuosi, John Deerellä marraskuu-lokakuu, Komatsulla huhtikuu-maaliskuu); 2) John Deeren julkistamaan metsäkoneliikevaihtoon sisältyvät myös kokopuumenetelmän koneet, joiden osuus on arviolta 50 % liikevaihdosta ja 3) Komatsu Forestin koko metsäkoneliiketoiminnan lukuja ei julkisteta ollenkaan. Olemme kiertäneet em. ongelmia käyttämällä vain liiketoiminnan emoyhtiöiden (Ponsse Oyj, John Deere Forestry Oy ja Komatsu Forest AB) lukuja. Olemme arvioineet John Deere Forestry Oy:n kvartaaliluvut koko konsernin metsäkoneliiketoiminnan lukujen perusteella, mutta Komatsu Forest AB:sta on käytettävissä vain koko vuoden luvut. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi olemme lisänneet John Deere Forestry Oy:n lukuihin yhtiön 51 %:sesti omistaman, hakkuupäitä valmistavan Waratah OM Oy:n luvut.

Ponsse ja John Deere liikevaihdossa aivan rinta rinnan

Kuten kuvasta ilmenee, Ponssen emoyhtiön ja John Deere Forestry Oy:n arvioidut liikevaihdot ovat viime vuosina olleet hyvin lähellä toisiaan. Lukujen perusteella Ponsse olisi viime aikoina ottanut hieman etumatkaa John Deereen, mutta koska mukana on osittain omia arvioitamme ja liikevaihtojen rakenne voi muutenkin olla osittain vertailukelvoton, ei tästä kannata vetää vahvoja johtopäätöksiä. On myös muistettava, että metsäkoneissa markkinaosuuksia mitataan kappaleissa eikä liikevaihdossa, jolloin mm. myyntimixien väliset erot jäävät huomioimatta. Yleiskuvamme on kuitenkin, että Ponsse on pärjännyt kilpailussa hyvin suhteessa John Deereen.

Hitaan kasvun ja ylitarjonnan uhkaa vuonna 2022

John Deere on aiemmin julkistanut arvionsa globaalin metsäkonemarkkinan seuraavan tilikauden (marraskuu 2021 - lokakuu 2022) kasvusta. Deere odottaa kappalemääräisen markkinan kasvavan 10-15 % v/v, mikä on enemmän kuin oma odotuksemme tavaralaji-menetelmän metsäkoneiden kysynnän 9-10 %:n kasvusta kalenterivuonna 2022. Viimeaikainen uutisvirta on kuitenkin kasvattanut metsäkonemarkkinan negatiivista riskiä vuonna 2022: 1) Kiinan asuntoaloituksiin odotetaan noin 10 %:n laskua v/v (lähde: timberindustrynews.com), mikä heijastuu tuontipuun kysyntään ja edelleen Venäjän metsäkonemarkkinaan; 2) Venäjän markkinoiden poliittinen riski on kasvanut selvästi; 3) Suomessa teollisuuspuun hakkuisiin odotetaan 1 %:n laskua v/v (lähde: Luke ja PTT) ja 4) Pohjois-Amerikan rakentamisen kasvun odotetaan hidastuvan vuoden 2021 4,4 %:sta vuoden 2022 2,1 %:iin (lähde: FMI). Näin ollen metsäkonemarkkinan kasvu on yhä enemmän riippuvainen Manner-Euroopan rakentamisesta ja Etelä-Amerikan selluprojektien etenemisestä.

Mainitussa markkinanäkymässä Komatsun uuden Uumajan-tehtaan käynnistyminen ajoittuu epäsuotuisasti. Tehdasprojektin saattaminen päätökseen on hidastunut, mutta todennäköistä on, että tuotanto saadaan käyntiin kevään 2022 aikana. Olemme laajassa raportissamme arvioineet, että Komatsu Forest AB:n kapasiteetti kasvaa 900 koneesta 1250 koneeseen vuodessa (+39 %), mikä kasvu vastaisi 90 %:sta koko markkinalle odottamaamme kasvua. Kun lisäksi huomioidaan, että sekä Ponssen että John Deeren kapasiteetin käyttöasteet ovat viime vuosien laajennusten jälkeen edelleen selvästi alle optimaalisen, on tiukan hinta- ja markkinaosuustaistelun uhka alkaneena vuonna mielestämme selvästi kasvanut. Tämä taistelu heijastuisi negatiivisesti toimialan marginaaleihin.    

Ponssen osake edelleen hinnoissaan

Ponssen osakkeen arvostus pysyy vaativana. Kokonaistuotto-odotus ei yllä tuottovaatimuksen tasolle, toisin sanoen riskikorjattu tuotto ei ole houkutteleva. Vuoden 2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (vastaavasti 15x ja 11x) ovat 6-8 % verrokkien mediaanin yläpuolella. Nousuvara DCF-arvoon on kohtuullinen 19 %. Toisaalta ennusteemme vuosien 2021-2023 keskimääräiseksi tuloskasvuksi (CAGR) on haastava 25 %.  

Trade. (Ponsse)

Analyst/Author

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more
Key figures 2021e 2022e 2023e
Turnover 760,7 865,0 924,1
Growth rate 19,5% 13,7% 6,8%
EBIT 85,3 99,2 110,1
EBIT margin 11,2% 11,5% 11,9%
Adjusted EPS 2,26 2,78 3,10
Dividend 1,00 1,30 1,45
Adjusted P/E 19,1 15,5 13,9
EV/EBITDA 10,7 9,2 8,1
Dividend yield 2,3% 3,0% 3,4%
More details

inderesTV