Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Cargotec
Recommendation: Buy
Target price: 54.00 EUR
Share price: 44.70 EUR
Date: 11.1.2022 - 6:07 Recommendation: 10.1.2022

Cargotecin eilisen hiljaista aikaa edeltävän analyytikkopuhelun viesti oli kaksijakoinen: kysyntäympäristö on jatkunut vahvana, mutta komponenttipula rasittaa selvästi operatiivista toimintaa ja kannattavuutta Q4’21:llä ja vielä H1’22:llakin. Olemme leikanneet melko tuntuvasti tulosodotustamme Q4’21:lle ja marginaalisesti myös 2022:lle. Osakkeen hinnoittelu on edelleen hyvin houkutteleva, mutta tähtäintä on taas siirrettävä hivenen kauemmaksi. Osta-suosituksemme on ennallaan, vaikka leikkaammekin tavoitehintaamme maltillisesti 54,00 (aik. 55,00) euroon.   

Markkina vetää edelleen hyvin

Cargotec esitteli tuoreita arvioita kohdemarkkinoiden kehityksestä ja ne olivat positiivisia. Kalmarille tärkeä globaali konttiliikenne kasvoi Drewryn arvion mukaan Q4’21:llä +3 % v/v (koko 2021: +8 % v/v). Hiabille keskeinen rakentamisen volyymi nousi Oxford Economicsin mukaan Euroopassa  ja Yhdysvalloissa Q4’21:llä yhteensä +5 % v/v (koko 2021  +7 % v/v). MacGregorille kriittinen kauppalaivojen tilausmäärä kasvoi Clarksonin mukaan koko 2021:llä 71 % v/v, vaikka putosikin Q4’21:llä 42 % v/v vuotta aiemmalta ennätystasolta. Cargotecin mukaan asiakkaiden aktiivisuudessa ei ole havaittu hidastumista.   

Komponenttipula on pitkäkestoinen riesa

Cargotec totesi komponenttipulan vaivaavan edelleen operatiivista toimintaa ja ymmärsimme tilanteen olevan kaikkein ongelmallisin Kalmarissa. Cargotec totesi kysyttäessä, että vaikka osa komponenttitoimittajista on saanut kapasiteettiaan nostettua (kuten Q3’21-raportin yhteydessä indikoitiin), on pullonkauloja nyt ilmennyt toisilla ali-hankkijoilla. Cargotec arvioi komponenttitilanteen jatkuvan  H1’22:lla samankaltaisena kuin H2’21:llä. Komponentti-pula alentaa siten jatkossakin tuottavuutta ja rasittaa kannattavuutta. Laihana lohtuna on se, että myös Cargotecin kilpailijat kärsivät samoista ongelmista eivätkä ole siten päässeet napsimaan Cargotecilta markkinaosuuksia. 

Q4’21:n ennusteisiin tuntuva leikkaus

Kysyttäessä Cargotec indikoi komponenttipulan vaikutusten Q4’21:n numeroihin olevan samaa suuruusluokkaa kuin Q3’21:llä (liikevaihto -50 MEUR ja liiketulos -15 MEUR). Yhtiö on siirtänyt komponenttien hintapaineita onnistuneesti omiin hintoihin jo Q2’21:ltä alkaen ja seuraavat hinnankorotukset Q1’22:lla ovat ”yksinumeroisia ja koskevat energia- ja palkkainflaation kompensoimista”. Komponenttipulan ja mm. rahtien hinnannousun seurauksena olemme leikanneet Q4’21:n liikevaihtoennustettamme 8 %:lla ja liikevoittoennustettamme 22 %:lla (EBIT-marginaali 10,9 % à 9,2 %). Vuoden 2022 ennustemuutoksemme ovat kuitenkin marginaalisia (sekä liikevaihto että liiketulos -2 %).

Osakekurssissa kuitenkin yhä reippaasti nousuvaraa

Tarkastelemme Cargotecia ja Konecranesia edelleen erillisinä sijoituskohteina. Cargotec odottaa Euroopan komission kommentteja yhdistymiseen liittyvään divestointiehdotukseen maaliskuun alkupuolella. Yhtiön osakkeen kokonaistuotto-odotus ylittää selvästi tuottovaatimuksen eli riskikorjattu tuotto-odotus on erittäin houkutteleva. Vuoden 2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (vastaavasti 11x ja 8x) ovat 26-27 % verrokkiryhmän mediaanin alapuolella ja nousuvara DCF-arvoon on tuhti 43 %.

Trade. (Cargotec)

Analyst/Author

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more
Key figures 2021e 2022e 2023e
Turnover 3 320,4 4 204,3 4 347,9
Growth rate 1,7% 26,6% 3,4%
EBIT 421,9 371,0 384,3
EBIT margin 12,7% 8,8% 8,8%
Adjusted EPS 2,86 3,92 4,08
Dividend 1,00 1,65 1,75
Adjusted P/E 15,6 11,4 11,0
EV/EBITDA 6,0 6,6 6,0
Dividend yield 2,2% 3,7% 3,9%
More details

inderesTV