Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

eQ Q2-aamutulos: Odotetun vahva suoritus

Analyst comment 09.08.2022 9:17 eQ
Company: eQ
Recommendation: Accumulate
Target price: 26.00 EUR
Share price: 23.95 EUR
Date: 9.8.2022 - 9:02 Recommendation: 26.4.2022

eQ julkaisi aamulla Q2-tuloksen, joka oli melko hyvin linjassa odotustemme kanssa. Pienen positiivisen kannattavuusyllätyksen tarjoili Varainhoito-segmentti, jonka liikevoitto löi ennusteemme odotettua matalamman kulutason myötä. Muilta osin raportti ei tarjonnut olennaisia yllätyksiä. Yhtiö myös piti odotetusti kuluvan vuoden näkymänsä ennallaan.

Liikevaihto hyvin linjassa odotuksiimme

eQ:n liikevaihto kasvoi Q2:lla 16,9 % vertailukaudesta 22,4 MEUR:oon ollen hyvin linjassa 22,0 MEUR:n ennusteemme kanssa. Varainhoidon eristä hallinnointipalkkiot osuivat hyvin odotuksiimme ja tuottosidonnaiset palkkiot olivat vain aavistuksen ennusteitamme vahvemmat. Kokonaisuutena Varainhoidon liikevaihto nousi katsauskaudella 20,7 MEUR:oon (Q2’22: 16,1 MEUR). Kasvua tuli ennen kaikkea kiinteistö- ja Private Equity -rahastoista, joiden hallinnoitava varallisuus jatkoi vahvaa kehitystään vertailukaudesta. Myös merkinnöille avoinna olleiden PE-rahastojen uusmyyntiluvut olivat linjassa odotustemme kanssa. Adviumin liikevaihto jäi puolestaan maltillisesti odotuksista ollen Q2:lla 1,1 MEUR (ennuste 1,5) ja Sijoitus-segmentti oli hieman ennusteitamme vahvempi.

Odotuksia matalampi kulutaso tuki liikevoiton kehitystä

Myös liikevoitto oli katsauskaudella hieman ennusteitamme korkeampi 14,1 MEUR. Ennusteylityksen taustalla oli ennen kaikkea Varainhoito-segmentti, jonka kulutaso yllätti positiivisesti henkilöstökulujen odotuksia matalamman tason myötä. Näin ollen segmentin raportoitu liikevoitto (13,7 MEUR) ylitti 12,8 MEUR:n ennusteemme liikevaihtoa suuremmalla marginaalilla. Kiinteän kulutason myötä Adviumin liikevoitto jäi liikevaihdon tapaan aavistuksen odotuksista. Kvartaalin vaisusta pääomamarkkinatunnelmasta huolimatta eQ jatkoi vahvaa tuloskuntoaan, mikä jälleen alleviivaa eQ:n kohtalaisen matalaa riippuvuutta yleisestä markkinakehityksestä.

Näkymät odotetusti ennallaan

Q2-raportissa yhtiö toisti aiemman arvionsa tuottosidonnaisten palkkioiden jaksotuksista vuodelle 2022. Q1-raportissa eQ laski 2021 tilinpäätöksen yhteydessä julkaistua arviota tuottosidonnaiset palkkioiden kokonaismäärästä 7,2 MEUR:sta 5,8 MEUR:oon, kun se ei enää usko muun muassa Venäjälle sijoittavasta Amanda V -rahastosta kertyvän tuottosidonnaista palkkiota. Näkymänsä yhtiö piti Q2-raportilla ennallaan, ja odottaa siten Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

 

Trade. (eQ)

Analyst/Author

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Read more
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Read more
Key figures 2021 2022e 2023e
Turnover 78,9 86,5 95,8
Growth rate 39,3% 9,7% 10,7%
EBIT 47,7 52,6 58,6
EBIT margin 60,4% 60,7% 61,1%
Adjusted EPS 0,96 1,04 1,15
Dividend 1,00 1,08 1,19
Adjusted P/E 26,8 23,0 20,8
EV/EBITDA 19,8 16,8 15,3
Dividend yield 3,9% 4,5% 5,0%
More details