Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Robit Q2: Hyvää kannatti odottaa

Analyst comment 10.08.2022 7:13 Robit
Company: Robit
Recommendation: Accumulate
Target price: 3.30 EUR
Share price: 2.89 EUR
Date: 10.8.2022 - 6:58 Recommendation: 10.8.2022

Robitin Q2-luvut ylittivät reilusti odotuksemme sekä liikevaihdon että etenkin kannattavuuden osalta. Yhtiön kohdemarkkinat säilyvät aktiivisina etenkin kaivoksissa. Ennustenostoissamme näkyvät uuden hinnoittelumallin vaikutukset liikevaihtoon ja tulokseen. Vaikka yhtiön osake on noussut elokuussa jo 27 % on se mielestämme edelleen edullisesti hinnoiteltu. Säilytämme lisää-suosituksen ja kohotamme tavoitehinnan 3,30 (3,20) euroon.

Odotettu käänne nähtiin Q2:lla

Robitin liikevaihdon 24 %:n kasvu Q2:lla ylitti odotukset reippaasti. Kaivospainotteinen Top Hammer- ja maanrakennukseen, kaivonporaukseen ja geotekniikkaan fokusoitunut Down-the-Hole -liiketoiminta kasvoivat samaa tahtia. Robitin Q2-kannattavuus (EBIT-marginaali 8,4 %) oli monta kertaluokkaa parempi kuin odottamamme. Yhtiö kertoi kyenneensä siirtämään kustannusnousun etupainotteisesti omiin hintoihinsa mm. hintalisän käyttöönotolla. Uuden hinnoittelumallin myötä materiaalikulujen osuus liikevaihdosta laski 3 %-yksiköllä v/v. Myös henkilöstökulujen liikevaihto-osuus laski 2 %-yksiköllä v/v. Huomionarvoista on, että yhtiö saavutti Q2:lla strategisen pitkän aikavälin tavoitteensa 13 %:n vertailukelpoisesta EBITDA-marginaalista.

Uudesta hinnoittelumallista tukea ennustenostoille

Robit toisti odotetusti aiemman 2022-ohjeistuksensa liikevaihdon kasvusta ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA:n paranemisesta vuodesta 2021. Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän H2’22:lla nykyisellä tasolla ”tunnistetut riskitekijät huomioon ottaen”. Näiden riskien (Ukrainan sota, kustannusinflaatio ja globaalin suhdanteen heikkeneminen) ei uskota vaikuttavan merkittävästi yhtiöön vuonna 2022. Rakentamisessa yleinen talousnäkymien heikkeneminen ja korkea kustannusinflaatio saattavat lykätä projekteja. Robitin mukaan kaivosten kannattaa nykyisillä metallien hinnoilla edelleen tuottaa niin paljon kuin kykenevät. Robit on tyytyväinen kannattavuuden parantamishankkeidensa etenemiseen. Kustannusinflaatio on omilla toimenpiteillä saatu jo kokonaan kompensoitua. Alemman kustannustason maiden hyödyntämisessä ollaan vielä alkutaipaleella,  mutta tässä on mielestämme hyvä potentiaali marginaalien parantamiseen pidemmällä aikavälillä. Ennustenostomme heijastavat Robitin hinnoittelumallin ja parantuneen kulukurin vaikutuksia sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Liikevaihtoennusteemme vuosille 2022-2024 ovat nousseet 5-7 %:lla ja odotuksemme EBITDA-marginaaliksi 0,2-2,7 %-yksiköllä.  

Arvostuksen kohoamiselle hyvät eväät

Robitin osakkeen kokonaistuotto-odotus nousee jo vuoden 2023 kertoimilla 14 %:iin eli yli 10 %:n tuottovaatimuksemme. Tällä perusteella osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on houkutteleva. Yhtiön vuoden 2023 P/E- ja EV/EBITDA-kertoimet (vastaavasti 11x ja 6x) ovat 20-30 % diskontolla suhteessa verrokkien mediaaniin. Osakkeen verrokkihinnoittelua voidaankin pitää edullisena. DCF-malli indikoi Robitin osakkeelle 41 %:n nousuvaraa. Mallin parametreihin liittyvät riskit huomioidenkin potentiaali on varsin merkittävä. 

Yhtiöstä julkaistu analyysiraportti on luettavissa täällä (premium-tilaajille)

Trade. (Robit)

Analyst/Author

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more
Key figures 2021 2022e 2023e
Turnover 100,8 115,5 126,3
Growth rate 10,0% 14,6% 9,4%
EBIT 2,1 5,7 7,8
EBIT margin 2,1% 4,9% 6,2%
Adjusted EPS 0,03 0,17 0,27
Dividend 0,00 0,10 0,13
Adjusted P/E 161,0 16,7 10,7
EV/EBITDA 15,4 7,1 5,8
Dividend yield 0,0% 3,5% 4,5%
More details