Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Ponsse
Recommendation: Reduce
Target price: 29.00 EUR
Share price: 27.25 EUR
Date: 10.8.2022 - 7:02 Recommendation: 10.8.2022

Ponssen Q2-tilauskertymä oli melko hyvin linjassa odotustemme kanssa. Liikevaihto ylitti ennusteemme, mutta kulupaineet pitivät marginaalit alaviistossa. Tuore 2022-ohjeistus luonnollisesti säilytettiin ja ennuste-muutoksemme ovat pieniä. Osakkeen arvostuskuva on epäyhtenäinen ja säilytämme toistaiseksi vähennä-suosituksemme. Ennustemuutostemme myötä leikkaamme tavoitehintaa hieman eli 29,00 (aik. 30,00) euroon.

Tyydyttävät Q2-luvut

Ponssen Q2-tilauskertymä oli suunnilleen odottamallamme tasolla. Vertailukelpoinen muutos oli +2 % v/v eli markkinatilanne huomioiden suoritus oli kohtuullinen. Tilausten volyymikehitystä on vaikea arvioida, mutta Ponssen mukaan kysyntä oli kuitenkin hyvää koko Q2:n ajan. Q2-liikevaihto oli selvästi odotuksiamme vahvempi ja kasvua pitivät yllä huoltopalvelut ja teknologiayhtiö Epec. Osien ja komponenttien heikko saatavuus vaikeutti toimintaa eikä tuotanto täysin pysynyt aikataulussa, mutta jatkui kuitenkin ilman keskeytyksiä. Q2:n oikaistu liikevoittomarginaali (6,6 %) jäi jo valmiiksi melko matalasta odotuksestamme (7,0 %). Ponsse viittasi Venäjän hyväkatteisen toiminnan loppumiseen sekä komponentti- ja logistiikkainflaatioon. Mielenkiintoista on kuitenkin, että marginaalipudotuksen Q2’21:ltä aiheutti liiketoiminnan muiden kulujen nousu. Q2:n raportoituja lukuja rasittivat lisäksi -3,4 MEUR:n valuuttakurssitappiot, joita emme olleet ennakoineet. Myös konserniveroaste oli odottamaamme korkeampi.

Maltillista kasvua hinnankorotusten tukemana

Ponssen jo maanantaina julkistama päivitetty 2022-ohjeistus indikoi samanlaista euromääräistä jatkuvien liiketoimintojen liiketulosta kuin vuonna 2021. Ohjeistus voi näyttää haastavalta, mutta Ponsse uskoo, että liikevaihdon kasvu, aiempien hinnankorotusten näkyminen kannattavuudessa Q4’22:lta eteenpäin sekä menossa oleva kulukarsinta auttavat yhtiötä riittävästi. Arvioimme, että metsäkonemarkkinan veto säilyy toimitusvolyymeissäkin mitattuna kohtuullisena eli kasvua on 2-4 % v/v vuosina 2022-2024. Taustalla on Venäjältä Eurooppaan tuodun puun korvaaminen muilla hakkuilla sekä manner-Euroopan ja etenkin Amerikoiden hyvä kysyntätilanne. Ponssen liikevaihdon kasvua ylläpitävät myös vähitellen liikevaihtoon vaikuttavat hinnankorotukset sekä markkinaosuuden nousu. Yhtiön tekemät hinnankorotukset alkavat näkyä Q4’22:sta eteenpäin ja vuoden loppuun mennessä komponentti-inflaation vaikutus euromääräisiin tuotekatteisiin pitäisi olla neutraloitu. Ennustemuutoksemme vuosille 2022-2024 ovat vähäisiä, sillä Venäjän ja Valko-Venäjän liiketoimintojen alasajon sekä komponentti-inflaation ja hinnankorotusten dynamiikka on huomioitu pääosin jo aiemmin.

Arvostuskuva vielä epäyhtenäinen

Ponssen osakkeen kokonaistuotto-odotus jää vuoden 2023 kertoimilla alle noin 9 %:n tuottovaatimuksemme. Osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus ei siten ole houkutteleva. Vuoden 2023 P/E-kerroin on 14 % yli verrokkien mediaanin, mutta saman vuoden EV/EBIT-kerroin 15 % alle. Ponssen taseasema on kuitenkin hyötynyt ennakko-maksuihin pohjautuvasta Venäjän-kaupasta ja tämän vuoksi yhtiön EV/EBIT- ja EV/EBITDA-kertoimet voivat antaa turhan vahvoja signaaleja ennen kuin tilanne selkiytyy. Kokonaisuutena pidämme verrokkihinnoittelua neutraalina. Nousuvara DCF-mallimme indikoimaan arvoon on 18 %. Potentiaali on kohtuullinen, mutta sen realisoituminen vaatii vahvempaa uutisvirtaa yhtiöstä ja/tai koko osakemarkkinasta.

Yhtiöstä julkaistu analyysiraportti on luettavissa täällä (premium-tilaajille)

Trade. (Ponsse)

Analyst/Author

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more
Key figures 2021 2022e 2023e
Turnover 608,3 765,1 797,3
Growth rate -4,5% 25,8% 4,2%
EBIT 50,0 55,7 75,0
EBIT margin 8,2% 7,3% 9,4%
Adjusted EPS 1,28 1,61 2,09
Dividend 0,85 0,85 1,10
Adjusted P/E 33,0 16,9 13,1
EV/EBITDA 15,9 8,3 6,5
Dividend yield 2,0% 3,1% 4,0%
More details