Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kamux: Hyytyvän markkinan koeteltavana

Analyst comment 11.01.2023 8:22 Kamux
Company: Kamux
Recommendation: Accumulate
Target price: 5.40 EUR
Share price: 4.78 EUR
Date: 11.1.2023 - 8:07 Recommendation: 11.1.2023

Kamux lopetti vuoden 2022 rumalla tulosvaroituksella, jonka perustella yhtiön lyhyen aikavälin näkymä on äkillisesti muuttunut sekä meidän että yhtiön omia odotuksia heikommaksi. Mielestämme osake on tulospotentiaaliinsa nähden edullisesti hinnoiteltu, mutta annetun tulosvaroituksen perusteella tuloskunnon elvyttämisessä on odotuksiamme enemmän tekemistä ja pahimmassa tapauksessa pidempikestoiset sisäiset haasteet ovat heikon kvartaalin takana. Leikkaamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) ja laskemme tavoitehintamme 5,4 euroon (aik. 7,5 eur).

Yhtiö odottaa 2022 liikevoiton olevan 16-20 MEUR

Päivitetyn ohjeistuksen perusteella Kamux odottaa 2022 liikevaihdon olevan yli 950 MEUR (aik. yli 1 000 MEUR) ja oikaistun liikevoiton olevan 16-20 MEUR (aik. 23-26 MEUR). Ennusteemme olivat edellisen ohjeistuksen alarajalla ja nostimme Q3-päivityksen yhteydessä esiin tulosvaroitusriskin. Uusi ohjeistus oli kuitenkin selvästi odotuksiamme heikompi, minkä perustella oletamme myynnin hidastuneen merkittävästi joulukuun aikana. Käytettyjen autojen arvaamattoman hintakehityksen vuoksi emme anna suurta painoarvoa liikevaihto-ohjeistuksen muutokselle, mutta laskeneen kannattavuusohjeistuksen perusteella yliarvioimme yhtiön tuloskunnon defensiivisyyden. Tulosvaroituksen taustalla on yhtiön mukaan viimeisellä neljänneksellä nähty Kamuxin autojen kysynnän odotettua merkittävämpi supistuminen kaikissa toimintamaissa ja toimenpiteet varaston tervehdyttämiseksi. Q4:n lopussa markkinan supistuminen ei kiihtynyt oleellisesti edellisistä kuukausista, joten nähdäksemme tulosvaroituksen taustalla voi olla alisuoriutuminen markkinaan nähden. Rajusti heikentynyttä kannattavuusarviota selittäisi varaston alaskirjaus vaihtoautojen laskeneen markkina-arvon vuoksi. Integroitujen palveluiden myynnistä saatavia tuloja ei mainittu tiedotteessa lainkaan, minkä perusteella ne ovat luultavasti vastanneet odotuksia.

Etenkin 2022 ja 2023 ennusteet päätyivät leikkuriin

Q3-tiedotustilaisuuden yhteydessä Kamuxin johto vaikutti vakuuttuneelta siitä, että suurimmat varaston tervehdyttämistoimenpiteet ovat takana päin, mutta tulosvaroituksen perusteella tilanne heikkeni sittemmin oleellisesti. Laskimme 2022 liikevoittoennustettamme 24 % 17,4 MEUR:oon, mikä on lievästi uuden ohjeistushaarukan keskikohdan alapuolella. Liiketoimintaympäristöä varjostavat nousevat korot, heikko kuluttajaluottamus ja paraneva uusien autojen saatavuus, mikä aiheuttaa painetta autokatteille ja pahimmillaan tarpeen uusille varaston alaskirjauksille. Laskimme 2023-2024 liikevoittoennusteitamme 23-36 % aiempaa hitaampaa tuloskunnon elpymistä ennakoiden. Arviomme mukaan  paineessa olevat rahoitustuotteista saatavat palkkiot yhdessä hankalan ostomarkkinan kanssa hidastaa suhteellisen kannattavuuden palautumista kysynnän elpyessä. Haasteiden keskellä on kuitenkin myös mahdollisuuksia ja Kamuxin vahvan taseen voi nostaa esille hopeareunuksena, koska se luo edellytykset investoida aggressiivisesti kasvuun ja voittaa markkinaosuutta heikossa hapessa olevilta kilpailijoilta kysynnän elpyessä.

Arvostuksen suhteen on jo katsottava ensi vuotta

Kamuxin ensi vuoden tulospohjainen arvostus on koholla heikon suhteellisen kannattavuuden vuoksi, mutta tulosparannuksen sisältävä 2024 tulospohjainen arvostus on mielestämme kohtuullinen. Pidemmälle katsoessa arvostus kääntyy ennusteissamme jopa houkuttelevan puolelle osakekohtaisen tuloksen elpyessä vuonna 2025 vuoden 2020 tasolle. Haastavasta lyhyen aikavälin näkymästä ja kohonneesta riskiprofiilista huolimatta matala tase- ja liikevaihtopohjainen arvostus rajaa nähdäksemme osakkeen laskuvaraa.

Trade. (Kamux)

Analyst/Author

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 989,6 968,5 1 118,6
Growth rate 5,6% -2,1% 15,5%
EBIT 17,4 16,3 23,2
EBIT margin 1,8% 1,7% 2,1%
Adjusted EPS 0,29 0,27 0,41
Dividend 0,10 0,10 0,12
Adjusted P/E 16,3 17,8 11,7
EV/EBITDA 9,0 9,1 7,4
Dividend yield 2,1% 2,1% 2,5%
More details