Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Fiskars Group
Recommendation: Accumulate
Target price: 17.50 EUR
Share price: 16.80 EUR
Date: 16.1.2023 - 6:14 Recommendation: 16.1.2023

Fiskars julkaisi perjantaina ennakkotietoja Q4-tuloksesta, jotka kertoivat vertailukelpoisen liikevoiton olleen aiemman ohjeistuksen mukainen, mutta liikevaihdon laskeneen selvästi ja olleen siten odotuksiamme heikompi. Emme pidä tätä pidemmällä aikavälillä merkittävänä asiana yhtiön arvolle. Olemme kuitenkin tarkistaneet ennusteitamme hieman alaspäin 2023 osalta. Näemme Fiskarin potentiaalin ennallaan ja säilytämme lisää- suosituksemme tavoitehinnan noustessa 17,5 euroon (aik. 17,0 euroa).

Fiskars julkisti ennakkoon Q4-tuloksen – liikevoitto aiemman ohjeistuksen mukainen, liikevaihto laski

Fiskars julkisti perjantaina ennakkotietoja Q4-tuloksestaan. Sen liikevaihto oli 304 MEUR ja laski vertailukelpoisesti 12 %. Tämä oli selvästi odotuksiamme (349 MEUR) heikompi. Liikevaihdon lasku johtui etenkin USA:n vähittäiskauppiaiden varastojen hallinnasta ja USA:n vertailukelpoinen myynti laskikin 26 %. USA oli Q4’21:llä noin 35 % Fiskarsin liikevaihdosta. USA vastaa siis pääosasta liikevaihdon laskua, mutta myös muilla markkinoilla kehitys on ollut negatiivista. Fiskars kertoi jo joulukuussa laskiessaan ohjeistustaan, että USA:n vähittäiskauppiaiden loppuvuoden tilaukset olivat jääneet selvästi odotuksista heidän keskittyessä laskemaan varastotasojaan. Tämän mittakaava oli kuitenkin jäänyt sekä meiltä että analyytikoilta keskimäärin ymmärtämättä. Fiskarsin Q4:n vertailukelpoinen liikevoitto oli 30 MEUR ja koko vuodelta 151 MEUR eli kuukausi sitten annetun ohjeistuksen (noin 150 MEUR) mukainen. Isosta liikevaihdon pudotuksesta huolimatta tämä jäi vain hieman vertailukauden 32 MEUR:sta ja marginaali parani reilusta 9 %:sta lähes 10 %:iin. Etenkin volyymien/liikevaihdon pudotuksen oltua varsin iso ja yllättävä, tämä osoittaa mielestämme Fiskarsilta erinomaista kustannustenhallintaa ja/tai nopeaa reagointia. Tiedossa tosin on, että vertailukauden kiinteät kulut sisälsivät varsin paljon kasvupanostuksia, mutta siitä huolimatta marginaalin osalta suoritus on mielestämme hyvä.

Emme näe liikevaihdon heikkoudesta oleellisia pitkän aikavälin vaikutuksia, 2023-ennusteet hieman alas

Liikevaihdon heikkous Q4:llä johtui siis pääosin USA:n vähittäiskauppiaiden varastojen hallinnasta. Toki tämänkin taustalla on osittain hidastuva kuluttajakysyntä, joka näkyy Fiskarsilla myös Euroopassa. Fiskars kertoi myös ennen joulua, että odottaa USA:n vähittäiskauppiaiden tilausten varovaisuuden jatkuvan tämän vuoden alussa. Koska Q4:llä niiden vaikutus oli aiemmin odottamaamme selvästi isompi, olemme laskeneet myös etenkin Q1’23-liikevaihtoennustettamme ja siten myös 2023-liikevoittoennusteemme on 2 % alas. 2024 ennusteisiimme emme tehneet oleellisia muutoksia.

Näemme edelleen positiivisen muutostarinan Fiskarsissa, joka tarjoaa kohtuullisen tuotto-odotuksen

Uskomme Fiskarsin kannattavuuden parantuneen jo nyt rakenteellisesti koronaa edeltävästä ajasta, joskin korona-aikana se sai tukea myös poikkeuksellisen hyvästä kysynnästä. Oikaistu liikevoitto on ennusteellamme 2023 selvästi korkeampi (130 MEUR) kuin vuosina 2016-20 keskimäärin (noin 100 MEUR). Lisäksi uskomme, että yhtiön nykyjohdon vuonna 2021 käynnistämä strategia tulee 2024-25 tukemaan liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantumista tasoille, jota Fiskarsin historiassa ei ole nähty. Tulospohjainen arvostus (EV/EBIT: 11x ja oikaistu P/E: 15x) vuodelle 2023 on mielestämme oikea, mutta ottaen huomioon uskomme yhtiön muutokseen ja selkeään tulosparannukseen 2024, osakkeen tuotto-odotus on mielestämme edelleen riittävä positiiviselle suositukselle. 

Trade. (Fiskars Group)

Analyst/Author

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Read more
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 1 248,0 1 204,3 1 277,7
Growth rate -0,5% -3,5% 6,1%
EBIT 144,0 129,9 156,3
EBIT margin 11,5% 10,8% 12,2%
Adjusted EPS 1,48 1,13 1,41
Dividend 0,76 0,76 0,82
Adjusted P/E 11,3 14,8 11,9
EV/EBITDA 7,3 7,6 6,1
Dividend yield 4,5% 4,5% 4,9%
More details

Research report