Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ponsse

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Viimeisin video

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
Isa  Hudd och Erkki Vesola
11.8.
2022

Hur mår verkstadssektorn och vilka faktorer bör man som investerare ha koll på just nu? Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bl.a. vilka bolag som gynnas av en stärkt dollar, hur den stundande energikrisen påverkar, samt hur komponentsbristen och leveranskedjeproblematiken inverkar på bolagens operativa verksamhet rent konkret. Han ger även bolagsspecifika kommentarer på Ponsses, Kones, Wärtsiläs och Cargotecs Q2’22 kvartalsrapporter.

inderesTV
23.6.
2022

Ponsse är en av världens största skogsmaskinstillverkare, specialiserad på maskiner för kortvirkesmetoden - allmänt känd som en nordisk avverkningsmetod med skonsammare miljöpåverkan än andra metoder. Skogsindustrin går het, men sedan Ryssland inledde krigsföringen mot Ukraina kan i princip 20% av Ponsses marknad, dvs den ryska, definieras som icke-existerande. Analytiker Erkki Vesola ger en bolagsöverblick och guidar genom det prekära marknadsläget, konkurrensbilden, inflationens inverkan, samt utsikterna framöver.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion

Ponsse

Svenska translation unavailable for Ponsse.