Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
Isa  Hudd och Erkki Vesola
11.8.
2022

Hur mår verkstadssektorn och vilka faktorer bör man som investerare ha koll på just nu? Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bl.a. vilka bolag som gynnas av en stärkt dollar, hur den stundande energikrisen påverkar, samt hur komponentsbristen och leveranskedjeproblematiken inverkar på bolagens operativa verksamhet rent konkret. Han ger även bolagsspecifika kommentarer på Ponsses, Kones, Wärtsiläs och Cargotecs Q2’22 kvartalsrapporter.

inderesTV
3.5.
2022

Wärtsiläs siffror för Q1 låg i linje med våra egna och konsensus förväntningar. Orderingången uppvisade en tillväxt på 11% , där Marin Power överraskade positivt, medan Energy presenterade något svagare siffror än väntat. Även omsättningstillväxten på koncernnivå ökade, på det stora hela, i enlighet med estimaten, trots en utmanande marknadsmiljö. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolagets kvartalsrapport samt utsikter framgent.

Läs mer om Wärtsilä här: https://www.inderes.se/companies/Wartsila

inderesTV
21.3.
2022

I vår videoserie om listade bolag på Helsingforsbörsen har turen nu kommit till en gammal goding, nämligen Wärtsilä. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolaget ur investeringssynvinkel och ger oss en inblick i varför Wärtsilä är aktuellt just nu. Vi talar även värdering och rekommendation. Även om man initialt förknippar bolaget med motorer för sjöfart och kraftverk, är Wärtsilä i dag mycket mera än verkstad. Bolaget går i bräschen för den gröna vågen och har otaliga hållbarhetslösningar för koldioxidutsläppsminskning i sin tjänstepalett.

Tiedotteet
11.6.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 11.6.2020 kl. 7.55 EEST

Marco Wirén, direktör för affärsområdet Wärtsilä Energy och direktionsmedlem, lämnar Wärtsilä för en befattning utanför bolaget 1.9.2020. Wärtsilä har inlett processen för utnämningen av Wiréns efterträdare.

Tiedotteet
10.6.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 10.6.2020 kl. 11:30

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd i Wärtsilä
Wärtsiläs bolagstämma beslöt 5.3.2020 att grunda ett aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag angående val av styrelse och styrelseledamöternas ersättningar.

Tiedotteet
27.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 27.5.2020 kl. 16:30 lokal tid

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 26.5.2020.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

Tiedotteet
26.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 26.5.2020 kl. 15:00 lokal tid

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har överskridit 5%:s flaggningsgränsen 25.5.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,48% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,00%.
BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

Tiedotteet
15.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner, 15 maj 2020 kl 16:30

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Johnstone, Tom
Med hänvisning till Investor AB:s policy att erbjuda styrelseordföranden i bolag som ingår i Investors Noterade Bolag-affärsområde möjlighet att förvärva köpoptioner har Tom Johnstone meddelat om följande transaktion.
Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Tiedotteet
13.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner,13 maj 2020 kl 17:35

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Rahmström, Mats

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsemedlem Mats Rahmström enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Wärtsilä

Svenska translation unavailable for Wärtsilä.