Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
13.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner, 13 maj 2020 kl 17:15

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Bomba, Karen

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsemedlem Karen Bomba enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Tiedotteet
13.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner, 13 maj 2020 kl 17:10

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Aarni-Sirviö, Maarit
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsemedlem Maarit Aarni-Sirviö enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Tiedotteet
13.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner 13 maj 2020 kl 17:05

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Rauramo, Markus

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsens vice ordförande Markus Rauramo enligt följande:

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Tiedotteet
13.5.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner, 13 maj 2020 kl 17.00

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Johnstone, Thomas

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsens ordförande Thomas Johnstone enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Tiedotteet
21.4.
2020

Wärtsilä Oyj Abp delårsrapport januari-mars 2020 21.4.2020 kl. 8.30 lokal tid

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2020
Omsättningen stabil, lönsamheten belastad av covid-19 konsekvenserna och mixen

Tiedotteet
6.4.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 6.4.2020 kl. 9:45 lokal tid

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 2.4.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,37% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 4,94%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

Tiedotteet
3.4.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 3.4.2020 kl. 9:45 lokal tid

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har överskridit 5%:s flaggningsgränsen 1.4.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,48% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,00%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

Tiedotteet
2.4.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, börsmeddelande, 2.4.2020 kl. 9:45 lokal tid

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 31.3.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,30% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 4,82%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

Tiedotteet
31.3.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 31.3.2020 kl. 15.45 lokal tid

Wärtsilä vidtar åtgärder för att minska påverkan av COVID-19 och drar tillbaka marknadsutsikterna

De marknader där Wärtsilä är verksam påverkas i allt högre grad av coronavirusutbrottet (COVID-19) samt av de åtgärder som vidtas runt om världen för att begränsa pandemins spridning. Detta väntas sakta in ekonomisk aktivitet globalt. Längden och djupet på nedgången återstår att se.

Tiedotteet
26.3.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, börsmeddelande, 26.3.2020 kl. 11:30 lokal tid

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har överskridit 5%:s flaggningsgränsen 24.3.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,85% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,11%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

Wärtsilä

Svenska translation unavailable for Wärtsilä.