Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Stora Enso

Analyst

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
16.5.
2022

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2022-05-16 kl. 9.00 EEST

Stora Enso har avyttrat sina tre anläggningar för wellpappförpackningar i Ryssland. Förpackningsanläggningarna i Lukhovitsy, Arzamas och Balabanovo har avyttrats till den lokala företagsledningen.
Stora Ensos bedömning är att osäkerheten på den ryska marknaden gör att lokalt ägarskap kan skapa en mer hållbar och långsiktig lösning för dessa verksamheter och deras respektive anställda.

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Helena Hedbloms del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Kari Jordans del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Hock Gohs del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Christiane Kuehnes del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Håkan Buskhes del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Richard Nilssons del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Hans Sohlströms del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Antti Mäkinens del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2022-05-05 kl. 9.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 15 mars 2022 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Elisabeth Fleuriots del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Stora Enso

Svenska translation unavailable for Stora Enso.