Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/). Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Per nedan angivna datum har aktier i Telia Company återköpts enligt följande:

+---------+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |per dag (SEK) |
+---------+-----------------+---------------+-----------------+
|29 |1 000 |37,7902 |37 790 |
|augusti | | | |
|2022 | | | |
+---------+-----------------+---------------+-----------------+
|30 |187 969 |38,0108 |7 144 852 |
|augusti | | | |
|2022 | | | |
+---------+-----------------+---------------+-----------------+
|31 |1 993 041 |37,7807 |75 298 484 |
|augusti | | | |
|2022 | | | |
+---------+-----------------+---------------+-----------------+
|01 |2 180 000 |37,6159 |82 002 662 |
|september| | | |
|2022 | | | |
+---------+-----------------+---------------+-----------------+
|02 |1 181 251 |37,5632 |44 371 568 |
|september| | | |
|2022 | | | |
+---------+-----------------+---------------+-----------------+

+-----------------------------------------+---------+
|Totalt antal aktier köpta under perioden:|5 543 261|
+-----------------------------------------+---------+

+------------------------------------+----------+
|Totalt antal aktier som köpts under |55 501 550|
|återköpsprogrammet sedan den 15 juni| |
|2022: | |
+------------------------------------+----------+

+----------------------------------------------------------+----------+
|Totalt antal aktier i bolagets ägo per 02 september 2022: |55 509 732|
+----------------------------------------------------------+----------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs Bank Europe SE för Telia Companys räkning. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 089 631 702 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022, kl. 07.30 CET.

För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).