Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 36% till 184 MSEK (135).
 • Organiskt ökade omsättningen med 28% (23), valutaeffekt 8%.
 • EBITDA ökade till 61 MSEK (47).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 33% (35).
 • Resultatet före skatt ökade till 47 MSEK (39).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 1,56 SEK (1,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 40 MSEK (39).


1 januari–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 28% till 346 MSEK (269).
 • Organiskt ökade omsättningen med 21% (16), valutaeffekt 7%.
 • EBITDA ökade till 121 MSEK (93).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 35% (35).
 • Resultatet före skatt ökade till 95 MSEK (75).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 3,17 SEK (2,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 78 MSEK (65).

CellaVision AB is engaged in the business of supplying digital solutions for blood and body fluid analysis. Its solutions are based on digital image analysis technology, artificial intelligence, and information technology. The firm's product portfolio consists of CellaVision peripheral blood application, CellaVision advanced RBC application and CellaVision remote review software. Its customers include mainly large hospital laboratories and commercial laboratories in North America, Europe and China and Japan. The company derives the majority of its revenue from the sale of analyzers.