Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

BillerudKorsnäs bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras fredagen den 28 januari cirka kl 07.00.

BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski samt CFO Ivar Vatne kommer samma dag kl 9.00 att presentera bokslutskommunikén via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.
Presentationen kan följas via https://edge.media-server.com/mmc/p/ng5fvize. För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer och pinkod 371 239 27#.
Från Sverige: +46 8 566 426 51 
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på BillerudKorsnäs webbsida.
Välkommen!
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10 
 

BillerudKorsnas AB produces a variety of packaging, paper, and board products. Most of the company's sales come from the food and beverage packaging industry. BillerudKorsnas organizes itself into four segments: Product area Board, Product area Paper, Solution & Other and Currency hedging, etc.