Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556025-5001 BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000862997 Common Stock
InnehavareBank of America Corporation
 
Före transaktionen
Antal aktier1 152 755
Antal rösträtter1 152 755
 
Transaktionen
Datum2022-05-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 300 091
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 300 091
Andel
 - aktier2,545 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,545 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,545 % 5 300 091
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,154 % 320 098
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade2,625 % 5 465 804
 
TOTALT5,324 % 11 085 993
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBOFA SECURITIES EUROPE SA
 - antal rösträtter695 359
 - andel av rösträtter0,334 %
 - bolagMERRILL LYNCH INTERNATIONAL
 - antal rösträtter10 348 397
 - andel av rösträtter4,97 %
 - bolagBofA Securities, Inc.
 - antal rösträtter42 237
 - andel av rösträtter0,02 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 085 993
 - andel av rösträtter5,324 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

BillerudKorsnas AB produces a variety of packaging, paper, and board products. Most of the company's sales come from the food and beverage packaging industry. BillerudKorsnas organizes itself into four segments: Product area Board, Product area Paper, Solution & Other and Currency hedging, etc.