Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559018-9543 Maha Energy AB
InstrumentSE0008374383 A Shares
InnehavareFoil International Spain S.L.
 
Före transaktionen
Antal aktier2 222 393
Antal rösträtter2 222 393
 
Transaktionen
Datum2022-09-27
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 193 964
 - direkt innehavda rösträtter14 193 964
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier11,86 %
 - direkt innehavda rösträtter11,86 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 111,86 % 14 193 964
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT11,86 % 14 193 964
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.