Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556882-8908 Sinch AB (publ)
InstrumentSE0016101844 Common Stock
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier31 199 991
Antal rösträtter31 199 991
 
Transaktionen
Datum2022-09-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier42 371 890
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter42 371 890
Andel
 - aktier5,05519 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,05519 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05519 % 42 371 890
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,05519 % 42 371 890
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter39 691 312
 - andel av rösträtter4,73538 %
 - bolagCapital International Limited
 - antal rösträtter1 023 428
 - andel av rösträtter0,1221 %
 - bolagCapital International, Inc.
 - antal rösträtter892 097
 - andel av rösträtter0,10643 %
 - bolagCapital International Sarl
 - antal rösträtter743 902
 - andel av rösträtter0,08875 %
 - bolagCapital Group Investment Management Private Limited
 - antal rösträtter21 151
 - andel av rösträtter0,00252 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter42 371 890
 - andel av rösträtter5,05519 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.