Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia Company offentliggör resultatet för Q2 2021, onsdagen den 21 juli ca kl 07.00
 
Presentation och telefonkonferens
Allison Kirkby, Vd och koncernchef och Per Christian Mørland, Finansdirektör presenterar rapporten via en telefonkonferens kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska.
 
Praktisk information:
Välkommen att ringa in och ställa frågor i samband efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Bildmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com.
 
Telefonnummer:
+46 8 566 184 67
+44 (0) 2071 928338
 
Kod: 6836204
 
Telefonkonferensen går att lyssna på i efterhand på www.teliacompany.com (https://www.teliacompany.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentations/).
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.