Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Finansiell kalender
1 december 2021, kl. 10.00 EET

Nordea Bank Abp publicerar följande finansiella rapporter under 2022:
  • Bokslutskommuniké 2021, 3 februari 2022
  • Delårsrapport för första kvartalet 2022, 28 april 2022
  • Halvårsrapport för 2022, 18 juli 2022
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 20 oktober 2022

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2021 publiceras senast under vecka 9, 2022.

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls i Helsingfors den 24 mars 2022.

Avstämningsdag för eventuell ordinarie utdelning som beslutas av stämman gällande räkenskapsåret 2021 är den 28 mars 2022. Den tidigaste utbetalningsdagen för sådan utdelning är den 4 april 2022.

Nordea iakttar en tyst period som inleds den femte bankdagen efter utgången av ett finansiellt kvartal och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats.

Du hittar Nordeas finansiella kalender (på engelska) på vår webbplats nordea.com. (https://www.nordea.com/en/investors/financial-calendar)

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358953008011
Group Communication, +358104168023 eller [email protected]

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 1 december 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner - och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma - genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.