Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
[image]
  • 5,000 barn i åldrarna 11-17 år i Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige deltog i undersökningen Barn och ungdomars erfarenheter av felaktig information på nätet
  • 9 av 10 barn uppger att de har utsatts för falsk eller felaktig information på nätet
  • Endast en tredjedel av barnen som delar information på nätet kontrollerar regelbundet att informationen de delar är korrekt
  • 1 av 4 har upplevt inlägg om sig själva på sociala medier innehållandes lögner och felaktigheter som gjort dem obekväma
  • Studien visar på behovet av initiativ för att utrusta barn med rätt kunskaper för den digitala världen

I undersökningen Barn och ungdomars erfarenheter av felaktig information på nätet av Telia Company och World Childhood Foundation uppger 9 av 10 barn att de utsatts för falsk eller felaktig information på nätet. Endast en tredjedel av barnen som delar information på nätet kontrollerar regelbundet sanningshalten i innehållet innan de delar det vidare.

På sociala medier har 6 av 10 barn upplevt att material har manipulerats för att det ska se verkligt ut. Faktagranskning kan vara svårt. Trots att nästan hälften av barnen som deltagit i studien uppger att de vet hur man känner igen falsk eller felaktig information på nätet, känner många en osäkerhet kring sin förmåga att kontrollera fakta. Det är oroväckande att hälften av barnen i åldern 11-17 år uppger att de inte har lärt sig metoder i skolan för att kunna verifiera felaktig information. Det är även här som den största skillnaden finns mellan länderna som deltagit i undersökningen: 3 av 10 barn i Sverige uppger att de inte har lärt sig detta i skolan, medan så många som 6 av 10 barn i Litauen uppger att de inte lärt sig detta i skolan. Av de barn som lärt sig att faktagranska material i skolan, uppger endast 3 av 5 att de har lärt sig tillräckligt.

Hållbarhet är en integrerad del av Telias affärsstrategi och ett av företagets prioriterade områden är Digital inkludering (https://www.teliacompany.com/sv/hallbarhet/digital-inclusion/) där Telia åtagit sig att ge människor tillgång till pålitlig uppkoppling och att öka sina kunders digitala färdigheter för att främja lika möjligheter och inkludering.

Sara Nordbrand, Hållbarhetschef på Telia Company, säger: "Studien visar hur viktigt det är att utrusta barn med de digitala färdigheter som de behöver för att kunna bedöma information på nätet och hitta pålitliga källor. Skolor har en större roll att spela i det här arbetet och det är viktigt att föräldrar är delaktiga i sina barns digitala liv och uppmuntra dem att dela med sig av sina erfarenheter. Falsk och felaktig information har alltid existerat men problemet växer och sprider sig snabbt i dagens digitala landskap. Vi hoppas att den här studien leder till diskussioner i såväl hem som skolor för att ytterligare rusta barn i ett liv på nätet."

Susanne Drakborg, programansvarig för barns trygghet på nätet vid World Childhood Foundation, säger: "Barnens egna berättelser visar vilka känslomässiga konsekvenser felaktig information kan få. Överdrifter eller påhitt kan orsaka rädsla, oro och förvirring. Och när barnen inser att de själva har hjälpt till att sprida något som inte är sant rapporterar de att de känner sig generade och skäms. Informationsutbytet online kan vara överväldigande och det är en verklig utmaning att veta vad, när och hur man ska kontrollera fakta. Det finns inga enkla svar, förutom att vi vuxna måste hjälpa barnen att bli bättre på detta. Vi måste prata, ställa frågor och tillsammans med våra barn komma fram till svaren. Det är vårt ansvar som vuxna."

Om rapporten

Barn och ungdomars erfarenheter av felaktig information på nätet är en rapport från Children's Advisory Panel, vilket är ett initiativ av Telia i samarbete med World Childhood Foundation, opinionsinstitutet Ipsos och lokala barnrättsorganisationer. Rapporten är baserad på 5,027 kvantitativa intervjuer i Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige med barn i åldrarna 11-17 år. Intervjuerna genomfördes genom online-paneler på sex språk, inklusive ryska i de baltiska länderna. Dessutom deltog 502 barn i åldrarna 12-15 år i workshops i skolklasser där de delade med sig av sina erfarenheter av felaktig information på nätet.

Sammanfattning av rapporten Barn och ungdomars erfarenheter av felaktig information på nätet:

-          9 av 10 barn som deltog i undersökningen uppger att de har utsatts för falsk information på nätet.

-          Den vanligaste metoden för att ta reda på om information är sanningsenlig är att fråga en förälder eller annan familjemedlem.

-          2 av 3 barn delar information som de hittat online med andra.

-          Endast en tredjedel av barnen som delar information på nätet gör regelbundna kontroller av sanningshalten i materialet innan de delar det vidare.

-          1 av 4 har upplevt inlägg om sig själva på sociala medier innehållandes lögner och felaktigheter som gjort dem obekväma.

-          6 av 10 har upplevt att en bild eller en video har manipulerats för att få den att se verklig ut.

-          7 av 10 har upplevt klickbete i någon form.

-          Endast 2 av 5 barn gör regelbundet något för att faktagranska inlägg av influencers i sociala medier.

-          Bara hälften av barnen uppger att de har lärt sig i skolan hur man kontrollerar information online. Av dessa är det bara 3 av 5 som anser att de har lärt sig tillräckligt.

Ta del av hela rapporten här (https://www.teliacompany.com/en/sustainability/childrens-advisory-panel-2021)

För att skydda och stärka barn med nödvändiga digitala färdigheter för att motverka falsk information online har Telia lanserat flera olika initiativ:

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Vi är Telia Company. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. Läs mer på www.teliacompany.com.