Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Better Collective, verksamt inom iGaming och leadgenerering, tuffar på med en förvärvsfokuserade tillväxt. Stockpicker uppgraderar sin rekommendation på bolaget till KÖP men låter riktkursen ligga kvar vid 250-260 kr. Vi inväntar tydliga tecken på lyckade förvärvsintegrationer innan även riktkursen höjs.

När vi senast tittade till bolagets aktie i januari sänkte vi rekommendationen till Neutral (Köp). Trots en långsiktigt positiv syn på aktien tyckte vi i det läget att förväntningarna hade hissats lite väl mycket och menade följaktligen att det förelåg viss risk för besvikelse när bokslutet skulle presenteras i februari.
Sett idag med facit i hand har bedömningen visat sig vara både rätt och fel. Rätt eftersom kursen mycket riktigt sjönk efter publiceringen av Q4-rapporten och befinner sig även i dagsläget, ett halvår senare, på nivåer som gällde då. Fel eftersom den under tiden gjorde ett rejält ryck uppåt och nådde 289 kr som högst (+40% från analystillfället senast). Det var till och med en bit över 250-260 kr som vi menade kunde motiveras på lite längre sikt givet att bolaget fortsatte att leverera någorlunda i linje med våra förväntningar.

---

Eftersom aktien handlas till ungefär samma kurs som var aktuell senast det begav sig samtidigt som det enligt oss inte finns någon direkt anledning att se över vår långsiktiga syn på bolaget (snarare tvärtom med tanke på förvärvet av Action Network) väljer vi att åter höja rekommendationen till Köp. Fram tills vi sett tydliga tecken på lyckad förvärvsintegration väljer vi dock att låta riktkursen ligga kvar vid 250-260 kr. Blir sammanslagningens effekter lika positiva i verkligheten som ”på pappret” kan klart högre värden motiveras.

Detta är en förkortad version av analysen.

Fullständig analys kan läsas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/fotbolls-em-kan-ge-extra-skjuts-till-better-collective och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Jacek Bielecki, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Better Collective AS is a developer of educational platforms within the iGaming industry. The company develops sports betting and gambling entertaining, transparent and fair for the global network of online bettors. It also offers online betting and gambling advice. The company develops, markets, and produces products for the web.