Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Valberedningen för Telia Company AB inför årsstämman 2022 har i enlighet med valberedningens instruktion utsetts baserat på ägarförhållandena vid utgången av juli månad 2021.

Valberedningen består av:
Daniel Kristiansson (ordförande), svenska staten
Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
Erik Durhan, Nordea Fonder
Lilian Fossum Biner, Handelsbanken Fonder
 
I tillägg har styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer utsetts till adjungerad ledamot i valberedningen.
 
Sammantaget representerar aktieägarna som utsett ledamöter till valberedningen cirka 44 procent av röstetalet för samtliga aktier i Telia Company AB.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till [email protected].För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2022.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).
 

Vi är Telia Company. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. Läs mer på www.teliacompany.com.